ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 2, 2021

България се присъедини към Агенцията за ядрена енергия

България се присъедини към Агенцията за ядрена енергия

От началото на тази година България стана 34-ата пълноправна страна-членка на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Събитието бе отбелязано на 19 януари с официална церемония и поредица от двустранни срещи. Това е една много важна стъпка към присъединяването на страната ни към ОИСР.Ръководството на АЯР проведоха среща с представители на Агенцията. Във встъпителното си слово председателят на АЯР Цанко Бачийски изрази искрена благодарност за положените усилия от екипа на организацията за присъединяване на нашата страна към АЯЕ. В своите презентации експерти от АЯР и АЯЕ очертаха основните направления в дейността на двете институции. Като конструктивен партньор АЯР възнамерява да участва активно в Комитета по ядрено право, във Форума на регулаторите към Комитета по управление на РАО, в Работните групи по култура на безопасност, инспекционна практика, регулиране на нови ядрени реактори, както и в други инициативи и дейности на организацията. Г-н Бачийски подчерта, че експертите в АЯР имат квалификация, професионални умения и опит да започнат незабавно ефективно сътрудничество със съответните органи на АЯЕ.