ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Булгартрансгаз започва изпълнението на проекти в областта на киберсигурността

Булгартрансгаз започва изпълнението на проекти в областта на киберсигурността

27.05.2019
Булгартрансгаз ЕАД получи от Европейската комисия одобрение за две проектни предложения в областта на киберсигурността, които ще бъдат финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор Телекомуникации. Първият проект предвижда в рамките на дружеството да се създаде лаборатория за киберсигурност и среда за защита на критични данни и информационни системи. Така ще бъде увеличена степента на защита на системите и информацията, устойчивостта и потенциала за превенция на инциденти, ще бъде повишена и квалификацията на специалистите в дружеството. В рамките на втория проект ще бъде внедрена и сертифицирана система за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001. Така ще се повиши надеждността на предлаганите от Булгартрансгаз ЕАД услуги, които са съществени за поддържането на критични обществени и икономически дейности на България и Европейския съюз.
Общата стойност на проектите е близо 760000лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 75%. Дейностите по тях допринасят за постигането на целите по проекта от общ интерес Оперативно съвместими трансгранични онлайн услуги. Очаква се реализацията им да завърши в края на 2020г.