ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Бизнесът и образованието за развитие на електрическата мобилност у нас

Бизнесът и образованието за развитие на електрическата мобилност у нас

21.08.2017
Завърши първият курс за преподаватели по електрическа мобилност, проведен във ВТУ Тодор Каблешков в София. Тяхната квалификацията вече отговаря на нуждите за обучение на новите специалности в професионалните гимназии в София, Своге, Варна и Хасково. Като продължение на това тази година за първи път стартира прием по специалността "Електрически превозни средства" в Професионалната гимназия в Своге. Тя е първата гимназия в страната, въвела новата специалност, в сътрудничество с Браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ. Интересът към нея е голям и вече са запълнени всички 29 места в нея. След успешно завършване, учениците ще получават диплом за специалност "Електрически превозни средства" и свидетелство за професионална квалификация.
Бизнесът все повече усеща липсата на кадри в сферата на електромобилността - техници, монтьори и други, споделят от ИКЕМ. Практиката показва, че местният бизнес е готов да изпрати редица свои служители на обучение в чужбина, защото тук не съществуваше подходяща среда, в която да бъдат обучавани. Моделът за създаване на устойчиви кадри, по която работи екипът на ИКЕМ, ще обърне този процес в полза на бизнеса и младите хора на България.