ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Балканските енергийни оператори подкрепят обединение на пазара на природен газ

Балканските енергийни оператори подкрепят обединение на пазара на природен газ

12.11.2019
Проведената на 30 септември и 1 октомври 2019г. в Пловдив Годишна среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум потвърди ролята на общите регулаторните политики за реализация на конкретни идеи в регионален план в полза за потребителите. Домакин на проявата беше КЕВР, която председателстваше Форума през първата година от дейността му.
В приетата съвместна позиция националните регулатори се обявяват за ускорено развитие на либерализацията на регионалния пазар на природен газ. Те ще синхронизират регулаторните си политики в съответствие с европейското законодателство и ще оказват подкрепа на проектите за изграждане на интерконекторни връзки между пазарите в региона с цел създаването на ликвиден пазар на едро, основан на недискриминационен достъп до преносната инфраструктура и прозрачност на тарифите за пренос. Националните регулатори подкрепят прилагането на общи регулаторни практики по Регламента REMIT за недопускане на пазарни злоупотреби и ще съдействат за унифициране на процедурите за капацитет на съществуващите интерконекторни точки. Участниците в срещата избраха Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция за следващ председател на организацията.