ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

АМЕЕС успешно изпълни проект в ТЕЦ Контур Глобал - Марица Изток 3

АМЕЕС успешно изпълни проект в ТЕЦ Контур Глобал - Марица Изток 3

21.08.2017
Предмет на проекта е въвеждане на комплексна автоматизация на 3 багера КРС за насипване и изгребване на въглища в ТЕЦ Контур Глобал Марица-Изток 3. Извършени са проектиране, доставка на компоненти, асемблиране на нови табла, монтаж на полеви КИП, подвързване и пусково наладъчни операции. В процеса на реализацията бе извършена подмяна на старите PLC на багерите с резервирани контролери и 10" операторски панел в кабината на манипуланта. Софтуерът на контролерите е написан съгласно техническите изисквания и алгоритмите на работа, съгласувани с възложителя. В системата за управление са адаптирани всички агрегати и механизми на багера.
Монтирани са също лентова везна и лазерен 2D скенер, измерващи количеството насипани или изгребани въглища върху лентата. На тяхна база в работа са пуснати два автоматични режима на багера за насипване и изгребване чрез управление на скоростта на ходовия механизъм и завъртането на роторна стрела. Реализиран е температурен контрол и защита от висока температура на лагерите на багерните съоръжения. Системите за управление на багерите са интегрирани в съществуващата SCADA система на въглеподавателно стопанство посредством безжична комуникация.