ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Амбициозна инвестиционна програма на ЧЕЗ Разпределение

22.06.2017
ЧЕЗ Разпределение реализира амбициозна инвестиционна програма в столицата, в която ще бъдат вложени близо 31 млн. лева. Тя е част от планирания рекорден обем инвестиции на ЧЕЗ в цяла Западна България през 2017г. в обем на общо 130 млн. лева. Сумата значително ще нарасне в резултат на изкупуванията на енергийни съоръжения на трети страни, които следва да са собственост на дружеството и които то се ангажира да изкупи след представяне на необходимите документи.
Един от проектите с най-важно обществено значение ще бъде подмяната на стратегически кабел 110kV, който ще подобри надеждността на електрозахранването на 39000 клиенти от районите Триадица, Красно село, Средец, Лозенец, Красна поляна, Възраждане, Илинден, Младост и Искър. Предвижда се и реконструкция на една от ключовите подстанции на ЧЕЗ в столицата, с цел да се подобри електрозахранването на 32000 клиенти от район Искър и Младост.
Специален акцент в инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение в столицата са сателитните населени места, които много бързо се разрастват. Консумацията на електроенергия в тях расте, което налага и съответното адаптиране на мрежата към по-големите потребности от електроенергия там.
Реализацията на амбициозната програма на ЧЕЗ Разпределение налага временни изключвания на електрозахранването, за подготовка на мрежата за ремонтните работи и въвеждане на новите съоръжения в експлоатация. Компанията е предприела всички необходими мерки за ограничаване на неудобствата на клиентите до минимум. Изготвен е план за осигуряване на резервно захранване навсякъде, където има техническа възможност на местата, на които ще се работи, а превключванията ще се извършват нощем.