ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 7, 2017

Отдалечен мониторинг на електромери за PV панели през интернет

Отдалечен мониторинг на електромери за PV панели през интернет

25.09.2017
Соларните решения започват да навлизат в масовия енергиен поток, споделят от фирма Дейта Оптикс Болкънс. Електроенергията се изпраща в контролен център, използвайки серийни връзки RS-485 и се следи от електромер. Притежателите на соларни паркове търсят интернет решения за по-ефективно и гъвкаво управление и мониторинг на системите за възобновяема енергия. За този тип приложения е необходим програмируем сериен комуникационен шлюз, който да преобразува серийните данни RS-485 във формат за предаване по Ethernet.
Контролерът UC-7110 на Moxa е икономично решение за насочване на серийни данни към Ethernet мрежа. Разполагат с готови за използване вградени RISK компютри с 1 или 2 серийни порта, двойна LAN, слот за SD карти. Доставчиците на решения могат да внедрят собствен софтуер за мониторинг и преобразуване на протоколи в UC-7110, за да наблюдават данните за производството и потреблението на електроенергия. Като front-end контролер, UC-7110 е удобно оразмерен и включва персонализирани опции за програмиране за преобразуване на данните от измервателните уреди в Ethernet пакет формат. Оторизиран дистрибутор на продуктите на Моха за България е фирма Дейта Оптикс Болкънс.