ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

КуатроДжи е партньор по международния проект "Биоенергия за селските райони"

КуатроДжи е партньор по международния проект

27.02.2018
КуатроДжи е българският партньор по международния проект Биоенергия за селските райони. Координатор на проекта е испанското сдружение на общините от Алта Санабрия, а партньори са организации от Испания, Италия, Португалия, Словакия и България. Финансиран е от Испанската агенция за интернационализация на образованието и ЕС по линия на програмата Еразъм+ и има за цел разработването на общодостъпни учебни материали в областта на оборудването и управлението на инсталации за биоенергия в селскостопанския хранителен сектор.
Материалите ще бъдат достъпни на 6 езика в специално създадена за целта платформа и ще бъдат от полза в работата на центрове за професионално и продължаващо обучение, професионални гимназии, както и за самостоятелно ползване от всички заинтересовани лица. Проектът е в отговор на нуждите на развиващия се сектор на биоикономиката в европейските селски райони и очакваната нужда от специалисти в тази област при прехода към кръгова икономика през следващите години. Всички, които желаят да се включат в разработването на методическото ръководство и учебните материали, както и да участват в дейностите по проекта, могат да го направят като се свържат с местния партньор.