ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Булгартрансгаз предвижда изграждане на три преносни газопровода

Булгартрансгаз предвижда изграждане на три преносни газопровода

27.02.2018
Булгартрансгаз информираха, че започват работа по подготовката на изграждането на три нови газопровода в България. Те са с обща дължина от 122km и да осигуряват свързване на общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната газоразпреносна мрежа. Енергийната компания възнамерява да използва безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Международен фонд Козлодуй, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Грантово споразумение 057, както и свои собствени финансови.
Проектите по изграждането на новите съоръжения включват доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносни газопровод високо налягане, автоматична газорегулираща станция, както и на други прилежащи съоръжения. Общият бюджет на проекта е в размер на 21.8 милиона евро, като се очаква поръчките по него да започнат през последното тримесечие на тази година. За самото изпълнение на договорите се предвижда период от 20 месеца, последвани от период за констатиране на дефекти. Договорите, финансирани от МФК ще се обект на правилата и политиките за обществени поръчки на ЕБВР и ще бъдат отворени за всички фирми, съобщават от Булгартрансгаз.