ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 2, 2018

Системи използващи термодинамични слънчеви панели с директно изпарение

Системи използващи термодинамични слънчеви панели с директно изпарение

03.04.2012
От средата на 2011 г. фирма Тинотех предлага на пазара нова форма за използване на термопомпите за директно добиване на слънчева енергия за отопление, системи използващи термодинамични слънчеви панели с директно изпарение. Така става възможно усвояването на слънчевата енергия от въздуха, от слънцето чрез пряко или разсеяно излъчване, без характерните за другите термопомпи недостатъци. Това позволява да се ползва слънчевата енергия за целогодишно отопление и добив на битова и гореща вода. За разлика от разпространените класически слънчеви панели - плоски или вакуумно тръбни, които са използваеми ефективно само в дните с интензивно слънчево излъчване, тези системи работят и нощем, макар и с намален коефициент на трансформация (COP), достигащ през деня до 7-8. При тях средната стойност на COP може да достигне 4-5 като се отчете нощния режим на работа. Термодинамичните панели имат приложение и при т.нар. "слънчеви климатици", като в голяма степен се подобряват показателите в режим отопление на стандартните климатици или чилъри. При тях топлинният добив при -10 градуса целзии се повишава до 1.6 пъти, а COP до 1.4 пъти.