ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

Оловните батерии са основен фактор при резервираните захранвания

Божидар Некезиев, Директор на дивизия "Индустриални батерии" в Монбат Груп

Оловните батерии са основен фактор при резервираните захранвания

Г-н Некезиев, какви са основните тенденции в областта на индустриалните батерии? Очертава ли се вече преход към литиево-йонни батерии?
Търсенето на индустриални (доскоро популярни като „стационарни“) оловно-киселинни батерии продължава да расте стабилно и прогнозите ми са, че в близко бъдеще и в средносрочен план този тренд ще се запази, защото търсенето на решения за резервирани батерийни захранвания също расте. Тези системи предлагат ценово ефективна и надеждна технология, която се вписва добре в концепцията за кръговата икономика – почти 100% от теглото на всяка батерия с компонентите й подлежи на рециклиране и реално се рециклира. Клиентите също имат интерес да участват в тази устойчива практика, защото получават пари, връщайки своите излезли от употреба батерии, или отстъпки при закупуването на нови. Колкото до литиево-йонните системи – те се развиват бързо, но цената им е по-висока и все още не подлежат на рециклиране. Тяхното предимство е основно при употреба в условия, където електропреносната мрежа е непостоянна или напълно липсва.

Какви са основните проблеми и предизвикателства, които срещат клиентите Ви и как от Монбат АД им помагате с решения?
Развитието в ИТ-сектора, телекомуникациите и др. технологични индустрии изисква все по-големи капацитети за резервна мощност, а пространствата, където трябва да бъдат инсталирани индустриалните батерии, остава същото. В тази ситуация са необходими гъвкави технологични системи, които да предложат потенциал за търсената оптимизация. Възможно решение са биполярните индустриални оловни батерии, които вече са в процес на разработка и серийни изпитания в Монбат АД. Все пак, отговаряйки на въпроса Ви – нашето основно конкурентно предложение към клиентите бих нарекъл "продукт като ноу-хау", при което Монбат съдейства с готов инженерен екип, който разработва, произвежда, монтира и пуска в експлоатация цялата система за резервна мощност на място. Дори и клиентите с най-ниски технологични потребности предпочитат и изискват прилагането на този удобен подход.

В уебсайта си определяте компанията като "Енергиен източник за множество индустрии в над 70 държави". Можете ли да дадете примери за успешни пазарни истории от Вашата практика?
Работим устойчиво в сегмента на индустриалните батерии от над 20 години. Към момента имаме над 220 клиенти, които дават много позитивна обратна връзка за качеството на технологичните решения и нашите батерии. Без преувеличение можем да кажем, че те работят от Камчатка до Антарктида. Също така предлагаме и цялостни решения за резервирани батерийни захранвания – от бюджетно ориентирани до високотехнологични системи. Споменавайки последните, трябва да отбележим, че от 2016г. предлагаме карбонови батерии, които заемат най-високия пазарен сегмент с безкомпромисна репутация. Те се отличават с по-висок брой разрядни цикли и предлагат изключителен баланс „цена-представяне“ в практиката.

Това е вече реализиран проект, а ние сме ориентирани към бъдещето, което в нашия случай е свързано със следващия технологичен "скок" – серийно производство на биполярни батерии, които са конкурент на литиево-йонните системи по отношение на експлоатационните им качества в циклични режими на работа.

Каква е основната Ви стратегия за запазване на предимство пред основните конкуренти?
Нашият пазар е типичен commodity-пазар, в който балансът "цена-качество" доминира над всичко останало. Все пак, като основно предизвикателство приемам очакванията на клиентите ни да им дадем решения, съобразени с индивидуалните им потребности, с конкурентна цена. Най-силният ни аргумент е прозрачността в ценообразуването – цените на крайния продукт зависят най-силно от цените на оловото, което е борсова стока. Цените ни са обвързани с Лондонската борса за метали и ако цените на оловото се понижат, ние прехвърляме тази зависимост към клиентите ни, предлагайки им по-ниски цени, и така подкрепяме тяхната икономическа ефективност.

Можете ли да ни дадете пример с приложение на индустриални батерии, където Монбат АД са подкрепили своите клиенти в ключови проекти?
Примерите са много, а най-скорошните са много показателни за комплексността на нашия бизнес. Двата проекта са абсолютно противоположни като технологични условия, но имат и общо помежду си - част са от нашата програма за корпоративна социална отговорност, т.е. предоставили сме оборудването и инженерните консултации безвъзмездно. През 2019г. доставихме цялото оборудване за соларната централа на българския манастир "Св. Георги Зограф" на Атон. Там батериите работят при екстремно високи температури повече от шест месеца в годината, което е сериозно предизвикателство за тяхната дълговечност. Във втория случай, индустриалните батерии на Монбат осигуряват резервната мощност на Българската база "Св. Климент Охридски" на о-в Ливингстън (Антарктида). Това, което научихме от тези проекти, е много полезно за нас – оловно-киселинните батерии се справят идеално в температурния диапазон от -50 до +50°С, независимо от режима на работа, и най-важното е, че жизненият им цикъл надхвърля 10 години (на Антарктида).

Кои са най-близките Ви планове за развитие?
Групата Монбат има вертикално интегриран бизнес модел, който включва четири взаимосвързани функции, които покриват всички аспекти от веригата за доставки – от рециклирането на олово, през подготовката му за следващ жизнен цикъл в новите батерии до производството и търговията с тях. Прогнозата ми е, че биполярната-48 Волтова моноблок технология ще навлезе значително през следващите 5-10 години и ще задържи позициите на оловото в сектора. Основното й предимство е по-високото номинално напрежение в изключително компактна по размери кутия, съвместима с международните стандарти за кабинети. Монбат активно си сътрудничи с американската компания ABC, лидер в разработката на такива системи. В нашата акредитирана лаборатория MGLab вече текат интензивни комплексни тестове на биполярни прототипи, които се доближават до готовност за серийно производство.

Групата ни е и един от двата производителя на функционални литиево-йонни енергийни системи в Европа – компанията EAS Batteries, базирана в Нордхаузен, Германия, е част от нея и вече имаме планове за развитие и в този динамичен пазарен сегмент. Амбицията ни е от производител на оловно-киселинни батерии да станем доставчик на енергийни решения.

Какво друго можете да кажете на нашите читатели?
Искаме да предадем от нашата енергия и на техния бизнес! Предстоят ни значителни промени в изискванията, които ЕС ще постави пред целия сектор за производство на батерии – готова е новата регулация за батериите и излезлите от употреба батерии. За нас тя е по-скоро възможност, отколкото пречка, защото работим много сериозно в кръгов модел и в посока на по-устойчиво и "зелено" бъдеще.