ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

Всеки проект е ново предизвикателство

Петър Терев, Управител на НЕОПЕТ

Всеки проект е ново предизвикателство

Бихте ли представили накратко фирма НЕОПЕТ?
Фирма НЕОПЕТ е на пазара вече почти 10 години, през този период, фирмата винаги се стреми, да предостави на своите партньори, най-оптималните решения и изпълнения в сферата на енергетиката. Референтната листа на фирмата е изпълнена с различни по- големина, сложност и вид проекти свързани с енергетиката.

През изминалите години фирмата има зад гърба си поредица от проекти, част от тях са подмяна на елегазово КРУ 110kV в п/с Витоша - София, въвеждане на пълна телемеханика и цялостна реконструкция на п/с Долна Митрополия, изграждане на енергийна инфраструктура "Балкански поток" и много други.

НЕОПЕТ покрива голям обем от инженерингови дейности и решения в сферата на енергетиката. Към днешна дата участваме както в проекти на територията на България, така и в подготовката на проекти в Италия, Холандия, Сърбия и редица други държави. Постоянно развиващата се НЕОПЕТ стартира производство на електро оборудване, съвместно с утвърдени световни производители.

Какво включваше участието в "Балкански поток"?
Балкански поток, както беше наречен този проект, е може би най-мащабния проект изпълняван в България, през последните години. НЕОПЕТ имаше удоволствието да бъде избран като изпълнител в част електро от италианската компания Аркад Спа. В проекта участваха компании, доказали се имена в сферата на Газ и Ойл индустрията, което от една страна е много интересно, а от друга твърде отговорно. Участието в проекта позволи да натрупаме опит в управлението на проекти, логистиката която е необходима, начина на кореспонденция и организация. Направи ни част от истинско партньорство дори когато става дума за конкурентни компании, възможност да се поучим от начина на комуникация, работа, отношенията между различните интернационални компании.

НЕОПЕТ проектира, достави и монтира оборудване необходимо за присъединяването на отделните участъци от „Балкански Поток“ към съответните енергийни дружества, двадесет отделни точки по линията на газопровода от Варна до Лом. НЕОПЕТ изпълни консултиране и изготвяне на необходимата документация по присъединяването на съоръженията към националната електрическа мрежа по възлагане на АРКАД ИНЖИНЕРИНГ ЕНД КЪНСТРЪКШЪН, при издаване на разрешителните за присъединяване. НЕОПЕТ участва в изграждането на електрическите връзките към крановите възли в партньорство с компаниите ВЕМАК и СПК Уест.

Какви са изводите от участието в проекта?
Може би вашите читатели трудно биха си представили мащабите с който се работеше по отношение на хора, механизация и материали, но проекта обхващаше хиляди хора, стотици машини и едни приятелски отношения който ние запазихме с компании като ВЕМАК, СПК УЕСТ, АРКАД СПА и АРКАД ИНЖИНЕРИНГ ЕНД КЪНСТРЪКШЪН, a целта на всичко това беше проекта да бъде завършен в поставения срок.

Да работим с тези компании, ни донесе опит, който трудно бихме придобили само в границите на България.

Какво значение отдавате на новите технологии?
За нас развитието на новите технологии в сферата на енергетиката са от изключително значение. При поставените задачи и цели винаги се стремим да предлагаме на нашите клиенти най-оптималните и устойчиви решения. НЕОПЕТ е част от новите технологии, използвайки всякакви възможности за обучения и уебинари предлагани от компании като Шнайдер Електрик, Сименс и др.

Екипът на НЕОПЕТ притежава нужните квалификация, опит, знания и мотивация, изборът на сътрудници и партньори е от голямо значение.