ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

ЧЕЗ Разпределение инвестира в автоматизация на мрежата

ЧЕЗ Разпределение инвестира в автоматизация на мрежата

От ЧЕЗ Разпределение съобщават, че компанията ще инвестира близо два милиона лева в автоматизирани елементи по електроразпределителната мрежа през тази година. Ще бъде завършена и реконструкцията на седем възлови станции в Западна България на стойност малко под един милион лева.

Целта на мрежовата автоматизация е свързана със възможността за съкращаване на времето за локализиране на аварии. Дистанционно управляемите автоматизирани елементи се монтират на възлови места по въздушните електропроводи, а в градските райони се полагат сигнализатори върху кабелната мрежа. Подобни съоръжения дават информация от разстояние за повредени участъци, осигуряват възможност за изключването им и минимизират броя на засегнатите клиенти. Благодарение на устройствата, диспечерите са в състояние да насочват аварийните екипи с много по-голяма точност, а времето за реакция се скъсява драстично.

Предвижда се реконструкцията на възлови станции да включва цялостно преминаване на телемеханика на съоръженията. За целта всички компоненти се подменят с нови, извършва се модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация и се въвежда нова система за управление от разстояние. По този начин се осигурява възможност за дистанционно презахранване на цели региони по алтернативен път, намаляват се времето за локализиране на аварии и прекъсванията на електрозахранването в съответните райони. През тази година ще бъде завършена реконструкцията и модернизацията на възлови станции в Драгалевци, Горна баня и Ботунец в столицата, в град Димово, в село Долно Церовене, община Якимово и две в Ботевград. До момента ЧЕЗ Разпределение е монтирала над 700 автоматизирани съоръжения по мрежата в Западна България. Дистанционно вече се управляват 10 подстанции и 44 възлови станции.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)