ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

ТЕЦ AES Гълъбово навърши десет години от своята работа

ТЕЦ AES Гълъбово навърши десет години от своята работа

Повече от 30 милиона MWh надеждна електроенергия за България произведе ТЕЦ AES Гълъбово от старта на своята работа. Най-модерната въглищна централа в България отбелязва 10 години от началото на търговската си експлоатация в началото на юни. Произведената за периода електроенергия от ТЕЦ AES Гълъбово се равнява приблизително на потреблението на всички домакинства в България за две години. Това показва анализът на производствените резултати на най-високотехнологичната въглищна централа в България.

Инвестицията в ТЕЦ AES Гълъбово, която е единствената новопостроена електроцентрала през последните 40 години в България, възлиза на над 2,6 млрд. лева. Пряко и непряко ангажирани с нейната дейността са близо 4500 души. Със своята 690-мегаватова мощност ТЕЦ AES Гълъбово осигурява не само електроенергия за задоволяване на потреблението, но и предоставя редица системни услуги за диспечиране на мрежата. ТЕЦ AES Гълъбово допринася България да покрие изискванията на Европейската организация на операторите на електроенергийни мрежи ENTSO-E от резерв за първично регулиране. ТЕЦ AES Гълъбово работи само с български лигнитни въглища, добити в държавния комплекс „Мини Марица изток“, като годишно използва около 5 милиона тона въглища, гарантирайки трудова заетост за хиляди миньори, както и енергийната независимост на България

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии централата достига средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация над 97%. ТЕЦ AES Гълъбово е проектирана така, че да не може да произвежда електричество без работеща сероочистващата инсталация. Непрекъснатата работа на сероочистващата инсталация гарантира по-чист въздух и опазване на околната среда, споделят от енергийната централа.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)