ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

ТЕЦ КонтурГлобал отговаря на стандартите за опазване на околната среда

ТЕЦ КонтурГлобал отговаря на стандартите за опазване на околната среда

текст ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ успешно премина одит от сертифициращата организация SGS. Той показа, че централата отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и безопасност на труда. Енергийното предприятие бе успешно сертифицирано по новия стандарт за управление на здравето и безопасността при работа – ISO 45001:2018, който замества предишния стандарт OHSAS 18000:2007. Успоредно в компанията, премина и процес по ресертификация на частта от системата, която е свързана с управлението на околната среда по стандарта ISO 14001:2015.

Последните години компанията е инвестирала над 1.4 милиарда лева в екология, безопасни условия на труд и надеждна експлоатация. Благодарение на направената рехабилитация, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи с високотехнологични електрофилтри и сероочистващи инсталации. Улавят се почти 100% от отделяните прахови частици, а наполовина са намалени употребата на прясна вода и заустването на отпадъчни води. Инсталацията за обезводняване на гипсова суспензия гарантира оползотворяване на около половината от продукта от работата на сероочистващите инсталации – гипс, който се предава за производството на строителни материали. Доброто управление на здравословните и безопасни условия на труд доведе до повече от 14 милиона човекочаса без трудови злополуки.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)