ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

Строи се най-големият PV парк за собствено потребление у нас

Строи се най-големият PV парк за собствено потребление у нас

ЧЕЗ ЕСКО, дружество от ЧЕЗ Груп в България, започна изграждането на 10MW фотоволтаична електроцентрала, собственост на Аурубис. Проектът предвижда инсталирането на повече от 20000 фотоволтаични панела върху рекултивирана площ от 104000m2. Централата ще покрива 2.5% от средното потребление на електроенергия на предприятието, като по време на пиковите часове през деня ще задоволява до 12% от потребностите му. Фотоволтаичната централа „Аурубис-1" ще оптимизира външното потребление на ток с 11700MWh годишно, а за период от 15 години общото производство на възобновяема енергия ще възлезе на 170000MWh. За старвнение, електроенергията, която ще се произвежда за една година, може да захранва 3500 домакинства или български град с население от 14000 души. Благодарение на фотоволтаичната електроцентрала ще бъдат спестени 15000 тона въглеродни емисии годишно или над 225000 тона за планирания период на експлоатация. След завършването му, това ще бъде най-големият соларен парк за собствено потребление в страната.

Началото на проекта беше дадено в края на юни, като на събитието присъстваха Министърът на икономиката, главният изпълнителен директор на групата „Аурубис", регионалният мениджър на ЧЕЗ Груп, кметовете на Златица и Пирдоп и други. Проектът е част от стратегическата цел на Групата Аурубис за въглеродно неутрално производство, която да бъде постигната най-късно до 2050г. Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Карел Крал, отбеляза: „Две компании, лидери в своите сектори, дават добър пример за синергия между грижата за околната среда и инвестициите в енергийна ефективност. Високо оценяваме решението на Аурубис България да ни довери този мащабен за тях и за страната проект - изграждането на най-големия фотоволтаичен парк за собствени нужди в България".Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)