ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

Меком представи нова тръбна система FibreFLEX

Меком представи нова тръбна система FibreFLEX

Тръбната система FibreFLEX е специално разработена за градски и локални топлофикационни мрежи. Тя е подходяща също и за промишлени и селскостопански приложения, захранващи линии за охлаждане и геотермални тръбопроводи. FibreFlex е разработена в последните години от австрийския лидер на предварително изолирани тръбни системи Radius-Kelit. Предлага се в България от фирма МЕКОМ, официален партньор на Радиус Келит Инфраструктура.

Изпитаната сервизна тръба от PE-Xa е комбинирана с най-съвременно арамидно влакно, което е устойчиво на високи температури (висока точка на топене от над 500°C) и има много голяма здравина. Чрез тази нова технология е възможно намаляване дебелината на стената на тръбата и осигуряване на възможност за по-високо налягане. Тънката стена на тръбата позволява изолиране с по-дебела изолация, водещо до по-малка загуба на топлина от 17% в сравнение с тръби SDR11, тъй като при еднаква мантелна тръба има по-дебела изолация. Тънката FibreFlex тръба отговаря на тръби с SDR7,4, като същевременно имат намалени хидравлични загуби. Изключителното предимство на новите тръби е възможността за повишаване на налягането в мрежата. По този начин новата тръбна система успешно се справя и с често срещаните сериозни денивелации, изискващи високи работни налягания, при които досега се ползваха само стоманени тръби.

Първо приложение в България FibreFlex®Pro16 намери при тръбопровод за минерална вода, който захранва обект със 125m денивелация и начална температура от 92°C, така в началото на тръбопровода се образува налягане от над 15 бара. Без приложението на тръба FibreFlex®Pro16 трябваше да се изгради препомпваща станция, която да неутрализира статичното налягане в средата на трасето, което е свързано с много големи допълнителни разходи за изпълнение и експлоатация.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)