ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

ЕМИ Електрик предлага решения за електрооборудване ниско напрежение

ЕМИ Електрик предлага решения за електрооборудване ниско напрежение

Фирма ЕМИ Елекрик e динамично развиваща се компания с широк обхват в сферата на електроенергетиката. Tя е специализирана в производството и доставката на електрически съоръжения и електрооборудване за ниско и средно напрежение. Компанията се състои от екип специалисти и висококвалифицирани инженери с дългогодишен професионален опит.

Фирмата е основен представител на CNC Electric Group в България, която е специализирана в производството на електрооборудване и електроапаратура за електропреносната и елетроразпределителната индустрия.

В продуктовата листа на компанията приоритетно внимание се обръща на комутационната електроапаратура за ниско напрежение. Това обхваща модулната електроапаратура ниско напрежение, включваща пълна гама миниатюрни автоматични и товарови прекъсвачи, диференциални защити, различни типове релета и други. Предлагат се също автоматични и товарови прекъсвачи с лят корпус ниско напрежение, както и високомощни въздушни прекъсвачи ниско напрежение.

ЕМИ Електрик разполага с добре оборудвана производствена база и капацитет за проектиране и производство на различни типове електротабла и електрооборудване. Възможностите на компанията позволяват изпълнението на големи по обеми поръчки, предназначени както за вътрешния, така и за външния пазар. Фирмата работи на база сертифицирана интегрираната система за управление, обхващаща управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015. "Наши клиенти са електроразпределителните дружества опериращи на територията на България, компании занимаващи се с производство на електроенергия и други фирми извършващи електромонтажна и търговска дейност", споделят от ЕМИ Електрик пред списание Енергия. "За нас основната цел е да доставим качествено оборудване на добри цени в кратки срокове."Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)