ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 4, 2021

Преносими генератори за електричество

Преносимите генератори за електричество са технически уредби за работно или резервно електрозахранване. Те намират приложение в различни области на индустриалното произво ...

Нови възможности за съхранение на енергияНови възможности за съхранение на енергия

Различните видове батерии и други устройства за съхранение на енергия са от ключово значение не само защото се използват в различни мобилни устройства и следователно в ня ...