ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Предлагаме ефективни енергийни решения

Разговор с Константин Чепъков, управител на К.Чепъков

Предлагаме ефективни енергийни решения

Уважаеми г-н Чепъков, бихте ли разказали за последните новости в К. Чепъков ЕООД?
Новост е уникалният ни хибриден Off-grid (островен) инвертор EnerDC Titan 7200VA, който работи без акумулатори, в трифазна мрежа и в паралелно свързване. Инверторът представлява нова ера в този вид системи. Прецизната му синусоида, съчетана с атрактивна цена, увеличават достъпността на соларните системи за селскостопански и промишлени производители. Има широко приложение с монофазни и трифазни помпи за поливане, както и за самостоятелни системи за захранване с електричество.

Най-новите ни решения включват и високоефективни соларни панели с мощност 440Wp. Чрез тях соларните системи стават по-достъпни, тъй като цената на монтажа и на конструкцията спада с допълнителни 10% (при нови панели). Тези панели са много подходящи и за изграждане на популярните в момента 30kWp централи.

Други наши нови решения включват инверторите за самостоятелно захранване Fronius GEN24 Symo. Чрез тях вече предлагаме трифазни системи с акумулаторни батерии на много по-ниска цена от досегашните възможности.

От октомври предлагаме и нов тип литиев блок за самостоятелно захранване. С развитието на технологиите, цените на този тип акумулатори спаднаха драстично. Тази батерия е близо 30% по-евтина от досегашните ни решения и обезсмисля използването на оловни акумулатори от типа OPzV.

Като обобщение - тази година системите са значително по-качествени и достъпни в сравнение с миналата година.

Дългогодишен представител сте на утвърдени чуждестранни производители на системи за захранване. Кои продукти и услуги препоръчвате на българските фермери?
За фермерите предлагаме два типа решения - за обекти без захранване и обекти с голяма консумация да намалят сметките си за електричество. Соларните системи са идеално решение.

При липса на централно захранване предлагаме самостоятелни системи, за които извършваме безплатно изчисление. При тях всеки случай е индивидуален и трудно може да се даде обобщение.

В случаите, когато клиентите имат голяма консумация на електричество и желаят да намалят сметките си за ток, изграждаме фотоволтаична система за собствено потребление. Особено подходящи са за хладилни бази за плодове и зеленчуци, месо, мляко, както и за зърнобази, мелници и всякакви консуматори на ел. енергия през лятото.

Такъв тип инвестиция се възвръща в рамките на 5-6 г. За целта работим единствено с доказали се производители, тъй като при тях продуктите дават много рядко дефекти и системите работят с минимални прекъсвания за поддръжка (ако въобще се наложи). Това не е валидно при панели, инвертори и дори окабеляване от неизвестни производители, които често отпадат от пазара след 3-4 г.

Бихте ли споделили за някои ваши проекти в агросектора? Какви са отзивите на потребителите?
Наскоро монтирахме 125kWp система на хладилна инсталация на производител на плодове и зеленчуци. Системата покрива между 20 и 35% от месечните нужди на предприятието. За производител с мелница монтирахме на един от покривите му 25kWp система, която предстои да разширим.

Изградили сме десетки системи за собствено потребление на малки земеделци и на животновъди. С тези системи местата влизат в 21-ви век, защото вече имат евтина електроенергия.

Каква оценка бихте дали за развитието на възобновяемата енергетика в аграрния сектор у нас? Какви предизвикателства срещате пред себе си и как се справяте с тях?
С развитието на технологиите - възобновяемите източници настъпват не само в аграрния, но и във всички сектори. И през тази година цената за изграждане на системите спадна. В момента, реално всеки производител, който има голяма консумация на електроенергия през деня, е потенциален клиент за фотоволтаична система, тъй като възвръщаемостта на инвестицията е много бърза. Всеки покрив на селскостопанска сграда би могъл да стане фотоволтаична централа и да задоволява нуждите от електричество.