ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Качеството е това, с което не правим компромиси

Разговор с г-жа Златина Стоева, маркетинг и търговски директор на Юпитер Метал

Качеството е това, с което не правим компромиси

Уважаема г-жо Стоева, в началото на нашия разговор бихте ли представили Юпитер Метал и неговата основна дейност?
Дружеството Юпитер Метал ООД е основано през 2000 година. Основната дейност на компанията е свързана с производство на сглобяеми стоманорешетъчни стълбове за електропреносната мрежа, стълбове за контактна ЖП инфраструктура, метални конструкции и конструкции за фотоволтаични паркове.

Производствената база на фирмата е ситуирана на Околовръстния път в град Пловдив. Тя разполага със собствени производствени цехове, закрити и открити площадки върху площ от 42700кв. м. Предприятието е оборудвано със съвременни високотехнологични машини за обработка, разкрой, плазмено рязане, студено ролкоформоване, пресови машини, заваръчни станции и други. Като цяло, в производствената база са на разположение всички необходими машини и оборудване за производството на металните изделия в обхвата на предмета на основната ни дейност.

Производството на стоманорешетъчните стълбове за електропреносната мрежа е направление, върху което бихме желали да насочим повече енергия и усилия, за да можем да заемем и пазарна позиция на водещ производител в България на този тип продукт. За тази цел дружеството вече е направило някои основни инвестиции. Инсталирана е например автоматична машина със CNC управление за разкрой и маркировка на елементите, съставляващи изделието. Тази машина е закупена от водещ световен производител и осигурява много бързо, точно и високоефективно производство на този тип конструкции. Разбира се, направени са и редица други инвестиции в машини и оборудване, за да изведем един продукт с гарантирано високо качество и така да отговорим и на търсенето на пазара.

Юпитер Метал е част от холдингова структура. Ще бъде интересно да научим накратко и за другите предприятия, включени в него?
Да, дружеството е част от групата на Юпитер Холдинг АД, където също се включват и Юпитер 05 ООД, както и заводите за горещо поциковане ЗГП ООД, ЗГП България АД.

Юпитер 05 ООД е основана и започва дейност през 1990 година, като тази година отбелязваме 30 години от създаването є. Неговият основен предмет на дейност е производство, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища и елементи за пасивна пътна безопасност. Мога да кажа, че Юпитер 05 ООД заема водеща позиция в България в сектора на пасивната пътна безопасност.

ЗГП - Заводи за Горещо поцинковане, са с основна дейност горещо поцинковане съгласно БДС EN ISO 1461, като това е най-ефективният метод за постигане на антикорозионна защита. Горещото поцинковане се осъществява в трите завода на дружеството - два в град Пловдив и един в град Шумен. В Пловдив се намира и най-голямата в България вана за горещо поцинковане с дължина 13, широчина 1.6 и дълбочина 3.2 метра. Извършваме и услугата поцинковане чрез центрофугиране, която е единствената по рода си на територията на страната.

За читателите ще бъде интересно да научат, какви са продуктите за енергетиката, които произвеждате в най-голям обем?
Категорично мога да кажа, че това са сглобяемите стоманорешетъчни стълбове с болтова конструкция за електропреносната мрежа. Тези стълбове са най-ефективното решение и имат значителен брой преимущества. Те са лесни за транспортиране, имат голяма механична якост, могат да бъдат проектирани и произведени с практически неограничена строителна височина, предоставят възможност за монтаж в труднодостъпни терени, позволяват много точно фиксиране и нивелиране на стълба към фундамента. Произведените отделни елементи се маркират с трайна маркировка, за да се осигури лесна идентификация при монтажа.

Сглобяемите стоманорешетъчни стълбове с болтова конструкция позволяват да се използва антикорозионна защита чрез горещо поцинковане на детайлите. Това от икономическа гледна точка е по-ефективно, тъй като се постига по-голяма дълготрайност и гарантира над 30-годишен експлоатационен живот на покритието от корозия.

Сглобките на елементите са на болтови връзки, което пък осигурява лесен монтаж, като също се използват и болтови системи „Антивандал“, които допълнително подсигуряват изделието.

Бихте ли разказали и за някои от значимите проекти, в които сте участвали през годините?
Стоманорешетъчни стълбове произведени от Юпитер Метал ООД са използвани в изграждането на въздушната линия Кошарица 110kV, която свързва подстанция Айтос с подстанция Хелиос в Слънчев Бряг. В последните месеци изработихме стълбове за въздушната линия Тунджа 110kV, която свързва подстанция Стара Загора с подстанция Казанлък. Участвали сме също и в изграждането на множество фотоволтаични паркове в различни точки, както в България, така и в Италия, Албания и Румъния.

Участието ни като подизпълнител в подобни проекти е обусловено и от факта, че дружеството прилага и ефективно поддържа Система за качество и Производствен контрол. Сертифицирани сме съгласно БДС EN ISO 9001-2015, БДС EN-1090, БДС EN ISO 3834-2:2006

В заключение, какви са бъдещите планове и амбиции на дружеството?
Както вече споменах, целта ни е да заемем водеща позиция в производството на сглобяемите стоманорешетъчни стълбове с болтова конструкция за електропреносната мрежа. За тази цел не само инвестираме в машини и оборудване. Работим за изграждането и разширяването на екипа ни от специалисти, с основната мисия да доставим на пазара продукти с високо качество. Качеството е нещо, с което не сме правили компромиси, и всички наши продукти са познати на пазара именно с високото си качество. Това ни е изградило име на пазара и имаме увереността да участваме в проекти по изграждане и реконструкция на въздушни линии 110, 220 и 400kV.

Също така можем да бъдем полезни на нашите партньори в доокомплектоване и изграждане на „масички“ и „столчета“ в откритите разпределителни устройства и при реконструкция на съоръжения на подстанции 110, 220 и 400kV.

Дружеството участва в конференции и изложения, в които се представят нови технологии и решения в сферата на енергетиката, посредством които добавяме ценни знания и вървим към целите си.

През годините сме изградили взаимно доверие с нашите партньори, което ни помага да посрещнем всички предизвикателства заедно.