ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Техническият университет София навърши 75 години

Техническият университет София навърши 75 години

На 26.10.2020г. в Народния театър Иван Вазов се състоя празничен концерт-спектакъл по случай 75-годишния юбилей на Техническия университет-София. Университетът не само заема челно място в рейтинга на университетите в страната, но има и най-висока акредитационна оценка по професионалните направления, по които обучава. Голяма част от завършилите намират реализация във водещи български и чуждестранни предприятия. Особена гордост са възпитаниците на университета, които успяват да създадат, развият и утвърдят в международен план свои собствени предприятия.

Редица от водещите в страната български и чуждестранни предприятия разчитат изключително на студентите, завършили Технически университет-София, за да осигурят така необходимите за своята дейност инженерни кадри. В повечето от тях над 80% от заетите инженери са възпитаници на Технически университет-София. Свидетелство за добрата теоретична подготовка и потенциала за бъдещо развитие на инженерите, подготвени в ТУ, е факта, че повечето от тях намират реализация в научноизследователските и развойни отдели на предприятията, където се иска много повече от обща инженерна подготовка, а водещи са знанията, креативността и способността за генериране и реализиране на нови инженерни решения и иновации.

Създаването на първото висше техническо училище в България, чиито наследник е ТУ, заедно с още три висши училища, започва със завещанието на Евлоги Георгиев, чието желание е било да участва в „преуспяването и величието на отечеството ми” и като резултат от усилията на Иван Евстатиев Гешов, изпълнител на завещанието, и поколения учени от Българското инженерно-архитектурно дружество (БИАД), за създаване на висше инженерно училище по образец на подобни училища в чужбина. В следващите 4 десетилетия за съжаление този въпрос не намира своето практическо решение, средствата са пренасочвани, а различни събития попречват за създаването поне на факултет към Софийския университет.

В продължение на няколко десетилетия БИАД не изоставя идеята за създаване на висше инженерно училище в България. През 1933г. БИАД лансирана и идеята за създаването на един „обединителен изследователски технически институт, на академични автономии начала, с необходимите лаборатории за различните области на техниката” с надеждата, че това може да помогне за развитието на техническото образование у нас. Вторият редовен конгрес на Съюза на българските инженери и архитекти (май 1940г.) настоява в препоръките си да продължат усилията за откриване на самостоятелно висше техническо училище. На 12 юни 1941г.е обнародван приетият от Народното събрание Закон за Висшето техническо училище. Основава се Държавно висше техническо училище в София, управлявано от академичен съвет, под надзор на Министерство на народното просвещение, с два факултета: Строително-архитектурен и Машинно-технологически. Съществена особеност на приетия закон е, че в него се визира дори броят и наименованията на катедрите. Постановен е и 5-годишен срок за тяхното пълно откриване.

На 4 октомври 1942г., в разгара на Втората световна война най-сетне новото Висше техническо училище в София е официално открито. За съжаление след бомбардировките на София в началото на 1944г. училището е евакуирано в Ловеч и редовните занятия са преустановени. Новото начало на университетското инженерно образование е поставено на 24 октомври  1945г. с обнародването на Наредба-закон за изменение и допълнение на закона за ВТУ. Създадена е Държавна политехника с два факултета: Строителен и Машинен. Броят на студентите в Машинния факултет е 299. Първият випуск на Държавната политехника е през 1949г.