ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Нова положителна оценка за извеждането от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй

Нова положителна оценка за извеждането от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй

През октомври се проведе видеоконферентно заседание на Мониторинговия комитет по изпълнение на Програма Козлодуй за извеждане от експлоатация на 1-4 блок на атомната централа. Заседанието за първото полугодие на 2020г. беше предшествано от посещение в периода 1-2 октомври 2020г. от представители на ЕК в съоръженията на ДП РАО на площадка Козлодуй.

Жан-Филип Гизе, ръководител на сектор Извеждане от експлоатация, и Карлос Алварез Агилера, ръководител по Програмата от ГД Енергетика, се запознаха на място с актуалния статус на проекта за изграждане на етап I на РАО (НХ РАО) и мерките във връзка с прилагането и поддържането на най-високи стандарти и култура за безопасност за целия период на изпълнение на проекта. Те посетиха и Контролираната на зона на блокове 1-4 и отделиха специално внимание на двете нови съоръжения: Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) на материали от извеждането и Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ).

По време на заседанието бяха отчетени още основните постигнати цели за периода: успешното завършване през май 2020г. на втората от четирите експлоатационни кампании на СПИ; напредъкът в подготвителните работи за изпълнение на проекта за дезактивация на първи контур на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй, където ще се приложи опитът и наличното оборудване от успешната дезактивация на първи контур на два блока на АЕЦ V1 по Програмата за извеждане от експлоатация в Словакия; установяването на подобрена организация на работа от всички страни, участващи в строителния процес за изграждането на Етап I на НХ РАО. Участниците в Мониторинговия комитет от страна на ЕК и ЕБВР констатираха обективността на отчета, представен от ДП РАО, и изразиха удовлетворение от постигнатите резултати при реализацията на Програма Козлодуй.