ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Айсгард доставя пелетни котли с мощности над 300кW

Айсгард доставя пелетни котли с мощности над 300кW

Фирма Айсгард достави и пусна в експлоатация водогреен котел тип EKO-CKS P UNIT 320. Тази система на хърватския производител CENTROMETAL е специално проектирана за изгаряне на дървесни пелети. Състои се от котел EKO-CKS P в заварена стоманена конструкция и сет за дървесни пелети Cm Pelet-set 200 – 600kW. Към EKO-CKS P UNIT е задължително да се добави бункер за пелети. Водогрейният котел е сертифициран с "клас 5", която е най-високата категория за ефективност в класа на пелетните котли.

Горелката е оборудвана със система за въздушно почистване на решетката, като допълнително може да се добавят система за автоматично премахване на пепелта и система за въздушно почистване на димоходните тръби. Работата на горелката (котела), шнека за пелети и останалото оборудване се управлява от дигитален контролер, ЕКРАН (ТЪЧ СКРИЙН) за да работят като единна система. Вентилатор и електрическа запалка в горелката автоматично запалват пелетите и контролират горенето. Автоматичната работа на котела осигурява завиден комфорт и възможност за свързване към отворена или затворена отоплителна система. От гледна точка на функционалност EKO-CKS P UNIT работи като подобните нафтови и газови котли, но с по-ниска себестойност на енергията. "От екологична гледна точка е важно да се отбележи, че пелетите са възобновяем енергиен източник“, споделиха от Айсгард за читателите на списания Енергия.

Продуктът е обезпечен със съответните сертификати за качество и отговаря на Европейските стандарти EN 304, EN 303-5 и други, както и на стандарта за качество ISO 9001:2008.

Фирма Айсгард е оторизиран партньор на фирма CENTROMETAL. Решенията и системите на хърватския производител са гарантирани от 50 годишен опит и традиции, както и от индивидуалното отношение към всеки клиент и запитване.