ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Какво е да си част от екипа на „Открита разпределителна уредба“ (ОРУ)

Какво е да си част от екипа на „Открита разпределителна уредба“ (ОРУ)

Открита разпределителна уредба има значима роля като подразделение, което осъществява редица ключови функции на площадката на атомната централа:
- Разпределя произведената електроенергия и осигурява собствените нужди на АЕЦ, включително захранване на Брегова помпена станция;
- Експлоатира електропроводите Атом/220 и Неутрон/220, които са собственост на атомната централа;
- Централният щит за управление на ОРУ е единственото място в АЕЦ, на което е визуализирана цялата главна схема на централата;
- В цех ОРУ се правят лабораторни изпитания на трансформаторни масла и високоволтови изпитания;
- Дежурният инженер в ОРУ изпълнява графиците за регулиране на напрежението на енергийната система.
За да научим повече за отговорностите, задълженията, предизвикателствата и мотивацията на работещите в Цех „Открита разпределителна уредба“, разговаряхме с някои от специалистите, работещи в това звено.
Ето техните разкази от първо лице.


Цветослав Христов

Ръководител-сектор „Експлоатация“
През 1996 г. завършва „Електрически централи, мрежи и системи“ в Технически университет - Варна. На следващата година започва работа в ОРУ на АЕЦ „Козлодуй“ на длъжност оператор. Постепенно преминава през длъжностите „старши оператор“, „дежурен инженер“, а от 2006 г. заема позицията ръководител-сектор „Експлоатация“.

Път и предизвикателства
Първоначално мечтата ми като студент бе да бъда диспечер в Териториално диспечерско управление - Вар­на, но сега определено мога да кажа, че тук ми харесва повече. На мен ми е интересно и мога да кажа, че си обичам работата. Преди аз да започна тук си е имало длъжностите „оператор ОРУ“ и „старши оператор ОРУ“, но впоследствие възниква необходимостта от длъжността „дежурен инженер“. Аз бях сред първите, назначени на тази длъжност. Тогава работеше Електропроизводство - 1 и тази длъжност трябваше да държи комуникация с дежурните инженери на блокове от 1 до 6. С моите колеги бяхме сред първите, които се обучаваха в териториално и централно диспечерско управление на по-малките блокове от 1 до 4, след това на 5 и 6 блок, после на брегова помпена станция и т. н. Тази практика се утвърди и остана и до днес в програмите за обучение.

Задачи и отговорности
По правилник работният ми ден трябва да започва в 8.00 ч. и да завършва в 16.00 ч. Аз тръгвам от вкъщи в 06.00 ч. и в 06.25 ч. съм на работното си място. Запознавам се със записите в оперативните дневници на дежурен инженер, на старши оператор, уведомяват ме за възникнали отклонения. Преглеждам чек листите от предния ден, от следобедната и нощната смяна и чек листите от обходите, които са извършени. Аз лично отговарям за 30 човека (с мен). За разпределяне на смени, изчисление на нормочасове, технологични и административни разпореждания и всичко, що касае експлоатацията в цеха. Разработка и проверка на програми, без значение дали касаят функционални изпитания или въвеждане на нови съоръжения в експлоатация. Участие в комисиите за подбор на персонал също е сред моите ангажименти.

Нужните умения и качества
За да работиш тук, трябва да имаш желание да продължиш да се учиш, защото университетското образование е недостатъчно. Да работиш в екип и да поддържаш добра комуникация, защото в експлоатацията е много важна екипността.
Освен че, трябва да разбираш от съоръжения и чисто технически работи, трябва да можеш да изпълняваш разпореждания и да спазваш принципа на единоначалието, което е основополагащ принцип в електроенергийната система, не само при нас в АЕЦ „Козлодуй“. Всеки оперативен персонал има един ръководител и винаги се спазва йерархията.

Удовлетворението
Лично на мен ми носи голямо удовлетворение, когато видя, че човек, когото съм избрал на подбор за оператор на ОРУ, впоследствие стигне до максимума в оперативния персонал - позицията „дежурен инженер“. Имам петима такива колеги. Последните двама, които заеха длъжност „дежурен инженер“, са от една „групичка“ от 5 колеги, които назначихме за оператори. Всичките стигнаха до ниво „старши оператори“. Не им трябваше много време да се осъзнаят, млади, обучени, подготвени, тъкмо се бяха дипломирали. Двама от тях проявиха желание за „дежурен инженер“ и ги пуснах да се обучават, като в момента те работят на тази длъжност. Да видиш как се развива човек като професионалист, да си дал шанс на колега да се развива, да си го преценил и той да стигне нивото, което си му заложил още на етап подбор, е наистина удовлетворително.

Защо младите да изберат АЕЦ
За мен заплащането не е водещо, защото ако работата не ме удовлетворява, няма да стоя. Ако нямаш възможността да се развиваш в професията и да научаваш нови неща, се получава застой. В АЕЦ „Козлодуй“ ние бяхме едни от първите в електроенергийната система, които започнахме да сменяме прекъсвачи високо напрежение и сложихме елегазови прекъсвачи. Друг пример - когато по един проект на НЕК всички подстанции и електроцентрали трябваше да направят подмяна на вентилни отводи, ние бяхме първите, които ги сложихме при нас. Първите, които тръгнахме да въвеждаме цифрови релейни защити. Дори сега пак ще ги сменяме с ново поколение. Тоест, самото естество на работата е такова, че човек постоянно има какво да учи.
Съветът ми към младите е да не си губят времето в университетите и да минават изпитите проформа, защото това после личи още на етап подбор. Виждаш го дипломиран, магистър, специалността е перфектна, оценките едни качествени и като им пусна техническия тест, то се вижда. Дипломата е необходимо, но не и достатъчно условие да започнеш работа. Достатъчното условие е наистина да си чел, да си учил, да имаш реалните теоретични знания, които ще ти помогнат да надграждаш.


Тодор Божанов

Инженер „Релейна защита и автоматика“
След Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ - град Монтана, Тодор Божанов записва Техническия университет - София, където през 2002 г. завършва „Електроенергетика“. Своя професионален стаж в Откритата разпределителна уредба на АЕЦ „Козлодуй“ започва през 2005 г., когато е назначен на длъжност инженер РЗА.

Моят път до АЕЦ
Преди да започна в атомната централа съм работил две години на подобна длъжност в подстанция „София запад“. Това е една от основните подстанции на националната електропреносна мрежа 400 kV, която се захранва директно от АЕЦ „Козлодуй“. Тоест може да се каже, че преди 15 години съм бил „от другата страна на жицата“.

Задачи и отговорности
Длъжността обхваща обслужването на съоръженията, както и подсигуряването на тяхната безаварийна експлоатация. Самите съоръжения са разнообразни по отношение на начините и принципите, по които работят, но всички те са еднакво важни, независимо от това къде са разположени в схемата на ОРУ. Затова инженер „Релейна защита и автоматика“ (РЗА) тук изпълнява много широк обем от дейности и обслужва голям обем от разнородни съоръжения. В това число влиза обслужването на релейните защити, на прекъсвачи 110, 220 и 400 kV, на прекъсвачи 0.4 kV, на акумулаторни батерии, компресорни уредби, автотрансформатори и техните системи. Всички те трябва да работят в изправен ред. Има и административна дейност. В зависимост от типа работа, първо трябва да създадеш документ, след което да го провериш, ако е необходимо, да го коригираш и накрая да го изпълниш акуратно.

Нужните умения
Ако изходим от това, че всеки, който работи на тази позиция, е преминал през университета и ако там си е вършил нещата съвестно и не си е губил времето, единственото, което му е необходимо са ентусиазмът и желанието да продължи да надгражда и усъвършенства. Ако там нещата не са били успешни, е безсмислено да говорим за каквито и да е било качества. Когато си вземахме дипломите, деканът ни каза: „Вие пет години учихте да станете електроинженери, сега пет години ви трябват да станете специалисти“.

Моето удовлетворение
Удовлетворението идва от практическия досег с това, за което само сме чели по учебниците и на много други места няма как да се види. Фактът, че натрупаните знания влизат в реална употреба, е наистина важен. Също така извън работното време, но пак свързано с централата, е това, че имаме отбор на ОРУ, който участва във футболните турнири, които АЕЦ „Козлодуй“ организира всяка година. За нас това са турнири с много голям заряд, където едва ли не се разиграват награди с еквивалент на Шампионска лига. Аз лично участвам от пет години, като малко съжалявам, че не се включих от самото начало на моето постъпване.

Защо младите да изберат АЕЦ
Една от причините е, че в атомната централа могат да станат много добри специалисти. Също така всичко това, което получаваш, когато си тук, говорим за възнаграждение, за социален пакет, отпуски, профилакториуми и възможности за спорт, са рядко срещани и са напълно основателна причина добрите кадри да потърсят своето място в централата. Във връзка с различни международни обучения, в които съм участвал, открито мога да заявя, че работещите в атомната централа са конкурентоспособни на международно ниво. Моят съвет към младите е да наблягат на учене и да потърсят своето работно място в централата, защото АЕЦ „Козлодуй“ е ковачница на кадри.


Милена Танкова

Оператор „Открита разпределителна уредба“
През 2011 г. завършва „Автоматизация на непрекъснати производства“ в Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ - град Козлодуй. Има придобити бакалавърска и магистърска степен по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2018 г. постъпва на работа в АЕЦ „Козлодуй“ на длъжност оператор „Открита разпределителна уредба“.

Моите задачи и отговорности
За нас, като оператори, работещи на смени, денят започва с надлежно предаване на информацията относно работите, които са извършени от предходната смяна. След това правим обход по маршрут, който е различен, съответно за оператор, старши оператор и дежурен инженер.
В нашата йерархия старшият оператор и дежурният инженер определят какво ще се извършва, а аз от своя страна допускам ремонтен персонал в Уредбата. Също така ежедневно водя сведение за автотрансформаторите и отчитам електромери за активна и реактивна енергия.

Пътят ми до АЕЦ
Мой роднина, работещ като учител в професионалната гимназия в Козлодуй, ме насочи към тази професия с оглед на възможностите, които предлага АЕЦ. Докато бяхме в гимназията, идваха преподаватели от различни университети, за да разговарят с нас за посоката ни на развитие, вследствие на което реших да се запиша в Русенския университет.
Спомням си, че още докато учех там, ни бе организирано посещение в централата, по време на което се запознахме с машинна зала на 5 блок и Открита разпределителна уредба. Преподавателите ни показаха трансформаторите, ОРУ 110, 220 и 400 kV, за които знаехме само на теория. Бях силно впечатлена от това колко мащабни са съоръженията и още тогава си пожелах да започна работа в централата.

Моите предизвикателства
За мен изпитите, които положих в края на изпитателния ми срок, бяха наистина голямо предизвикателство, защото материята и съоръженията са много и трябва постоянно четене. Все пак, когато хората, от които се учиш, имат голям опит, напредваш много по-бързо. Да работя за дружество с толкова висок авторитет е наистина мотивиращо за мен. Надявам се, че след време, когато натрупам достатъчно опит, знания и стаж, ще стигна до позицията старши оператор.


Радослав Стефанов

Дежурен инженер на „Открита разпределителна уредба“
През 2005 г. Радослав Стефанов завършва електротехникума в град Монтана.
През 2009 г. придобива бакалавърска степен „Електрообзавеждане и електро енергетика“ в Технически университет - Габрово. През същата година започва работа в АЕЦ „Козлодуй“ на длъжност „оператор на ОРУ“. Паралелно, докато работи в централата, той завършва магистратура по същата специалност в Габрово. Заемал е позицията „старши оператор“, а от 2017 г. е дежурен инженер на ОРУ.

Пътят ми към АЕЦ
Когато завърших електротехникума, аз знаех какво ще уча.
Беше ясно, че няма да се ориентирам към машинна специалност, свързана с механика, а ще кандидатствам само по електрически специалности. Докато бях в университета, участвах в стажантска програма на АЕЦ, по време на която бях разпределен в ОРУ към група „Релейна защита и автоматика“. Още тогава работата много ми хареса, а когато завърших, имаше обявено работно място, кандидатствах и ме взеха.

Задачи и отговорности
Дежурният инженер на ОРУ е висш оперативен ръководител и има много отговорности. За да изпълняваш тази длъжност, задължително преминаваш през програма на обучение и държиш изпити, първоначално през три, а впоследствие през пет години. Дежурният инженер взема решения кога и какви превключвания ще се направят. На пряко подчинение на тази длъжност са брегова помпена станция, ВЕЦ „Козлодуй“ и разбира се всички съоръжения в ОРУ. Инструктажите на оперативния персонал в ОРУ са друг ангажимент на заемащия тази позиция.

Необходимите умения и качества
За тази позиция човек трябва да умее да работи в екип, а не да бъде индивидуалист. Да умее да взима бързи решения, но и да осмисля това, което прави. Важно е да умее да се вслушва в другите хора, а не просто да раздава разпореждания.
Да ръководи чрез пример и да покаже как трябва да се правят нещата. Аз, например, се стремя да обясня защо смятам, че по определен начин нещата ще бъдат по-добре, което ми помага човекът срещу мен да ме разбере.

Удовлетворението за мен
е оценката и признанието на ръководителя. За мен, когато началникът ти каже „Браво!”, ми носи много по-голямо удовлетворение от това да получа финансов стимул. Същото е и по отношение на грешката. Важно е да ми кажеш къде съм сбъркал, защото всеки прави грешки, включително и аз, но те трябва да са като обица на ухото и втори път една и съща грешка да не се допуска.

Съветът ми към младите
Когато са в университета, да карат стажа си ефективно, а не фиктивно. Ако могат, още от първата година да отидат на стаж, дори да е по желание или безплатно. Това ще им помогне да се ориентират какво ще им хареса като работа, в кое са добри и на кое да наблягат. По този начин, като отидат на интервю, ще бъдат конкурентоспособни.


Веселин Илиев

Механик към група „Електросилово оборудване“
Завършва „Електрически централи и мрежи“ в Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ - Козлодуй. През 1995 година постъпва в АЕЦ „Козлодуй“ в група „Ремонт на ОРУ“. В момента изпълнява длъжността механик към група „Електросилово оборудване“.

Моят път
И двамата ми родители са работили в централата, като баща ми е започнал още от самото начало през 1972 г. За моя над 25-годишен стаж в централата съм имал много възможности да се преместя в други звена, но колективът и работната атмосфера в ОРУ ме накараха да остана.

Моите задачи и отговорности
Всяка сутрин правим оперативка за определяне на графиците и задачите за деня. Понякога се налага да замествам ръководителя на групата, а относно задачите мога да дам пример с последното, което направихме. Извършихме подмяна на компресор на прекъсвач, който е надлежно записан като дефект от оперативния персонал. Ще бъде изведен в ремонт, докато ние не отстраним дефекта. В конкретния случай, тъй като компресорът бе повреден, се наложи да го сменим с резервен и подмяната е вече факт.

Необходимите умения и качества
В нашата работа е нужно човек да има широк спектър от знания. Отново ще дам пример с подмяната на компресора, където трябва да разбираш какво е това бутален двигател, но освен това трябва да имаш и чисто шлосерски познания. Да умееш да заваряваш, да работиш с ъглошлайф и т. н.

Свободно време
Интересите ми в свободното време се свеждат до футбола. Много съм радостен за това, че централата подпомага желаещите да спортуват. Самият аз участвам в мъжкия отбор и съм треньор на женския отбор по футбол към АЕЦ „Козлодуй“. Имаме многобройни отличия както тук в страната, така и от някои международни турнири. Смело мога да заявя, че емоциите, приятелствата и контактите, които създава човек по време на участието си в турнир, са незаменими. Възможността за практикуване на този спорт, според мен, е основополагащо за концентрацията и психическото освобождаване на напрежението, свързано с работата.

Материалът е реализиран със съдействието на сп. „Първа Атомна“