ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

ЧЕЗ ЕСКО изгради покривна PV система за Екорепласт

ЧЕЗ ЕСКО изгради покривна PV система за Екорепласт

Енергийното дружество ЧЕЗ ЕСКО България, със съдействието на ЧЕЗ Електро България, доставчик на електроенергия на свободия пазар, проектира, финансира и изгради покривна фотоволтаична система, която ще произвежда електроенергия за собствено потребление на фирма Екорепласт. Съоръжението е с инсталирана мощност от 116,92kWp и е монтирано върху сграда на компанията в производствената и база, намираща се в село Капатово, община Петрич. Чрез новата фотоволтаична система Екорепласт има за цел да покрива част от своите енергийни потребности и така да изпълнява ангажиментите си, поети както пред обществото, така и пред своите клиенти, за минимизиране на въздействието върху околната среда в резултат от дейностите, с които фирмата се занимава.

Създадената през 2009 година фирма Екорепласт извършва дейност, свързана с изкупуване, рециклиране и производство на полиетилен и полиетиленови продукти. От 2015 година ЧЕЗ Електро България АД доставя на фирмата електроенергия на свободния пазар. Екорепласт разполага с две производствени бази, които се намират съответно в село Капатово и в Сандански.

ЧЕЗ ЕСКО България АД предоставя енергийни услуги с фокус върху иновациите, ефективното използване на ресурсите и екологията, осигуряващи устойчиво развитие чрез ефективно използване на електроенергията. Компанията предлага индивидуални решения до ключ в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, ВЕИ и индустриални системи. ЧЕЗ ЕСКО България успя за две години да натрупа портфолио от 56 проекта, част от които се намират в процес на реализация.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)