ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

ТЕЦ Марица Изток 2 може да разпалва пет блокa с природен газ

ТЕЦ Марица Изток 2 може да разпалва пет блокa с природен газ

ТЕЦ Марица изток 2 вече може да разпалва с природен газ котлите на пет от осемте си енергоблока, съобщиха от компанията. Досегашното използвано за тях гориво мазут остава резервно. Централата получи от Дирекция „Национален строителен контрол“ (ДНСК) поредното си разрешение за ползване - това за блок №8, с което продължава политиката си за надграждане на мерките за опазване на околната среда. Модернизацията е част от мащабен проект за доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове за всички осем блока на централата, който стартира през 2014 година. Благодарение на подмяната на разпалващата горивна компонента се постигат значителни екологични и икономически ползи. Драстично се намалява отделяното количество емисии CO2, SO2 и прах. Минимизират се загубите в горивния процес. Осезаемо намаление се постига в разходната част за ремонтни дейности, ограничават се и топлинните загуби.

Към момента разпалване с природен газ може да се осъществява на котлите на енергоблокове с номера 1, 3, 4, 7 и 8. За всички тях има издадени разрешения за ползване от ДНСК. Предстоят дейности по подмяна на разпалващото гориво и за останалите три енергийни блока на територията на централата. Ръководството на ТЕЦ Марица Изток 2 продължава своята политика по внедряване на иновативни технологии с цел повишаване нивото на автоматизация, контрол и сигурност. Използването на съвременни методи за модернизация води до значително намаляване на производствените разходи на централата и осигуряване на качествена услуга за потребителите.

ТЕЦ Марица изток 2 е стратегическа централа за страната и осъществява своите намерения да бъде модерен производител на електрическа енергия, отговорен за опазване здравето на хората и околната среда.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)