ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Технология за интелигентни каски представи GE

Технология за интелигентни каски представи GE

Специализираният характер на различни обекти в енергетиката може да изисква допълнителна информация, извън обхвата на стандартната квалификация на екипа, зает с отстраняването на повредата. Такива обекти могат да бъдат възлови и разпределителни подстанции, мрежово оборудване, както и все повече навлизащите дигитални системи. В някои случаи полевите инженери може да се нуждаят бързо от информация и насоки за аварийни ремонти, особено когато става дума за отговорни обекти, като болници, летища и други. Не винаги е възможно в кратки срокове на място да бъдат осигурени експерти от съответните области или по конкретното оборудване.

Затова интелигентните каски стават все по-популярни сред компании, които се занимават и с поддръжка на електрически мрежи и системи. Те се проектират на базата на обикновена каска, към която се прикрепя оборудване, включващо мини-екран, поставен точно над очите на потребителя и допълнителна камера, която безжично предава картина обратно към експерт. По този начин, където и да се намира експертът, той може, да наблюдава ремонта и да подава насоки чрез вградени в каската слушалки. Устройствата разполагат с Bluetooth и наслагват цифрови изображения в зрителното поле на потребителя, позволявайки му да комуникира свободно с експерта с помощта на микрофон и безжичен рутер. Експертът, който помага от разстояние, може да анотира изображенията, които полевите инженери изпращат, а екипът на място може да вижда бележките в реално време.

Допълнително полевите инженери разполагат и с таблети, показващи в реално време ключова информация, която улеснява проследяването и завършването на проекти. Използването на тези каски спестява време и пари, като позволява възникнали проблеми да могат да бъдат разрешавани възможно най-бързо, споделят опита си от GE.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)