ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Решение за интелигентно управление предлага Fronius

Решение за интелигентно управление предлага Fronius

Fronius Solar.web прави енергийните потоци видими и дава възможност да се извършват актуализации, анализи и поддръжка от разстояние. Системата за управление на енергия предлага две нови функции за увеличаване на степента на собствено потребление и степента на автономност.

Специалното предимство на Solar.web е да представя енергийните потоци ясно и разбираемо. Те могат да бъдат проверявани през смартфон, таблет или компютър. Операторите винаги имат поглед върху стойностите на добива и потреблението на фотоволтаичната система - в реално време или като месечни и сезонни отчети. Тези данни се допълват от дисплей за амортизацията, натрупаното количество спестени въглеродни емисии и 48-часова прогноза за добива въз основа на прогнозата за времето. Ако е приложимо, също могат да бъдат показани нивото на зареждане на батерията и нагряването на водата. В комбинация с интелигентен електромер Fronius Smart Meter като двупосочен измервателен уред, клиентите могат да видят колко електроенергия произвеждат, консумират, подават в мрежата или получават от нея. Този баланс показва колко потенциал все още е наличен за самостоятелна консумация или съхранение.

Собствениците на системи се възползват от още предимства, ако фотоволтаичната система е регистрирана онлайн в Solar.web веднага след пускането си в експлоатация. Solar.web свежда до минимум разходите за обслужване, тъй като автоматичното уведомяване за неизправност позволява бързото им отстраняване, техническите анализи могат да се извършват за изключително кратно време и редовни актуализации или дребни задачи по сервизното обслужване се обработват дистанционно. Ако все пак е необходимо посещение на място, бързият анализ на неизправности, ясните отчети и съобщения за състоянието помагат да се подходи по най-бързия и ефикасен начин.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)