ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Ново приложение от Siemens за разпределителни мрежи

Ново приложение от Siemens за разпределителни мрежи

Siemens Smart Infrastructure разширява възможностите на потребителите да конфигурират необходимите им функции в разпределителните мрежи, с помощта на иновативното софтуерно приложение Siapp, предназначено за работа с модула за автоматизация и RTU Sicam A8000. Приложението Siapp позволява да бъдат разработени, параметризирани и заредени до отдалечени RTU модули до три отделни персонализирани приложения, като за това е необходим само един лиценз. В същото време Siapp работи най-висок клас стандарти за сигурност на данните. Това е особено важно за всички клиенти, включително големи енергийни доставчици, обществени фирми за комунални услуги и промишлени компании.

Софтуерните приложения могат да изпълняват различни функции и да служат за различни цели. Например, в сферата на вятърната енергетика, първото приложение може да анализира данните за времето, второто да контролира вятърните турбини въз основа на тези анализи, а третото да се използва за оптимизиране на съхранението на генерираната енергия. Споделената база данни в отдалечените RTU модули поддържа последователна, разпределена обработка на данни и същевременно намалява броя на необходимите хардуерни интерфейси. В резултат на това е възможно да се управляват три напълно независими приложения чрез един хардуерен компонент. Това позволява управляващите шкафове да имат компактни размери, с което се спестява място, намаляват се разходите за монтаж, както и разходите за поддържане на склад от резервни модули. Устройствата могат да се обслужват бързо и лесно чрез отдалечен достъп. По думите на Роберт Клафус, изпълнителен директор на Digital Grid в компанията, новото приложение дава възможност на клиентите да създават свои собствени функции и да адаптират глобалните продукти към местните изисквания.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)