ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

В EVN Топлофикация бяха доставени нови съоръжения

В EVN Топлофикация бяха доставени нови съоръжения

В средата на месец август тази година в ТЕЦ Пловдив Север на ЕVN Топлофикация бяха доставени три водогрейни котела и три комина за новоизграждащите се нови водогрейни централи. Съоръженията са произведени от Роберт Бош Германия, като доставката до Пловдив се извърши със специализиран транспорт, включващ извънгабаритна транспортна техника.

Всеки от комините е с дължина 25m и диаметър между 1150 mm и 1350mm. Теглото на всеки от тях е около 8t. Монтажът на комините се извърши с помощта на автокранове, единият от които е с капацитет 160t. Всеки от котлите е с транспортни размери 12,8mx4,0mx4,3m, а теглото на всеки от тях е около 62t. Разтоварването им, както и това на съпътстващата окомплектовка, се извърши също с автокранове. Монтажът се осъществи с помощта на предварително подготвен релсов път. В България за първи път се монтират такива модерни съоръжения. Технологията, комбинираща котел и горелка, осигурява изключително ниски нива на вредни емисии (NOx под 80mg/m3), щадящи околната среда при работа на природен газ. Тази стъпка в посока намаляване замърсяването на околната среда е водещ мотив в избора на съоръженията, следващ общата концепция на Роберт Бош и ЕVN за подобряване чистотата на въздуха.

Доставката е част от проектът на EVN Tоплофикация, включващ изграждане на 5 броя нови водогрейни котли - два от тях в Отоплителна централа Юг и три в ТЕЦ Север. Общата им мощност е 100MW. Това е втората подобна доставка, след като през юли 2020 г. в Отоплителна централа Юг на ЕVN Топлофикация бяха доставени първите два комина и два котела. Основната роля на съоръженията е покриване на върхови товари и гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)