ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

DRIVE NDT – софтуерът за управление на данни в контрола без разрушаване

DRIVE NDT – софтуерът за управление на данни в контрола без разрушаване

DRIVE NDT е облачен базиран софтуер за управление, който интегрира всички NDT методи за инспекция и свързаните с тях процеси в една система. С DRIVE NDT може да се организира и контролира целия работен процес на контрол без разрушаване.

DRIVE NDT е създаден от специалисти с дълъг професионален опит в контрола без разрушаване и обхваща последователността на целия работен процес. Той позволява прецизен контрол на всички работни процеси, ясен и кратък преглед на състоянието на всички поръчки за инспекции. Това е едно решение за всички методи за инспекция: Радиографичен контрол (RT-D, RT-F, CT), Ултразвуков контрол (UT-PA, UT-TOFD, UT-WD), Визуален контрол (VT), Вихрово-токов контрол (ET), Контрол с магнитни частици (MT), Капилярен контрол (PT), Тестване с акустични емисии (AT), Тестване с акустичен резонанс (ART), Инфрачервен контрол / Термография (IR / TT), Тест за утечки (LT), Оптични методи (OM) и т.н.

Едно от основните предимства на софтуера е нарастването на ефективността до 50% в следствие от обединяването на всички NDT процеси в една система, както и от по-ефективното възлагане, планиране и изпълнение на инспекциите. Системата има възможност още и за: обобщен преглед на текущия ред и състоянието на инспекциите като дава възможности за директно управление; администриране на централен протокол от изпитването; минимизиране на човешките грешки, причинени от автоматизирано въвеждане и прехвърляне на данни; по-бързи счетоводни процеси; възможности за прецизна оценка на данни; достъпност до системата от всеки потребител по всяко време и от всяка точка на света.

Таблото за управление показва състоянието на всички текущи поръчки със свързаните с тях инспекции и осигурява достъп до най-важните функции. Това позволява преглед на всичко необходимо за оптимален контрол на всички работни процеси. Независимо дали поръчките са за един или няколко обекта, DRIVE NDT прави възможен пълния процес на управление на поръчките: от въвеждане на поръчки и назначаване на инспектори, оборудване, инструкции и стандарти за проверка, до генериране на доклади за изпитване, одобрение и архивиране. На всеки етап възможностите за анализ осигуряват ясен преглед и пълна прозрачност.

Напълно персонализираните шаблони и полета за данни дават неограничени възможности за индивидуализация на доклада: автоматичен импорт на данни за поръчка (включително от външни приложения и устройства), прикачване на снимки, чертежи и т.н. Докладите от изпитванията могат да бъдат редактирани от оторизирани инспектори по всяко време и на всяко място с всички регистрирани промени и съответната актуализирана информация.

Медийният мениджър позволява централно управление на всички медийни файлове, свързани с NDT, включително изображения, документи, бележки, видеоклипове, файлове и шаблони за доклади от изпитвания. На потребителите може да бъде възложена една или повече роли като координатор, инспектор, оператор или клиент, всеки от които има определени права. Центърът за уведомяване ви позволява да получавате автоматични съобщения за поръчки за инспекция, медицински прегледи и пресертификация на персонала, обслужване и срокове за повторно калибриране на оборудването. Управлението на оборудването ви улеснява да следите всички инспектиращи устройства и консумативи. Например дали е налично дадено устройство и къде се намира.

Тъй като DRIVE NDT служи като централна платформа, свързвайки всички системи заедно и по този начин дава възможност за непрекъсната цифрова комуникация и автоматичен обмен на данни (Industry 4.0 / NDT 4.0). Всички данни от отделите за контрол се съхраняват в DRIVE NDT и следователно това създава основа за цялостни оценки, напр. за предиктивна поддръжка. Софтуерът за управление на данни DRIVE NDT цифровизира вашия NDT работен процес!ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ

София 1532, Околовръстен път 467, Логистичен парк СТАД
087/ 6203089, 6203069