ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Старт Инженеринг изгради система за сеизмичен мониторинг на яз. Кричим

Старт Инженеринг изгради система за сеизмичен мониторинг на яз. Кричим

През тази година екипът на фирма „Старт Инженеринг“ АД, отговарящ за изграждането на Контролно-измервателни системи (КИС), успешно завърши проектиране, доставка, монтаж, настройки и пускане в ескплоатация на система за сеизмичен мониторинг на язовир Кричим. Този проект е от изключителна важност, тъй като за първи път в България инженерингова фирма изпълнява не само проектирането, доставката, монтажа и настройката на приборите, но и цялостно изграждане на собствено софтуерно решение за визуализация, анализ и аларми в случай на сеизмично събитие.

Разработеният за тази цел софтуер „SE-DATA” е продукт на „Старт Инженеринг“ АД, специално създаден за директна комуникация с приборите на даден обект. Програмата е WEB базирана, позволяваща бърз и лесен достъп от всеки компютър или мобилно устройство с достъп до мрежовата инфраструктура на обекта, адаптирана за нуждите на екипите по експлоатация, на български език, с възможности за следене както в реално време, така и за анализ да предходни събития. “SE-DATA” работи директно с показанията от акселерометрите за ускорение в ASCII формат, като на база суровите данни се генерира графичен анализ, предоставящ данни по трите оси за Ускорение (PGA), Скорост (PGV), Изместване (PGD), Честотен анализ с бърза фуриерова трансформация (FFT), Векторна сума (VSUM) и Кумулативна абсолютна скорост (CAV), даващи оптимална и професионална сеизмологична оценка за всяко сеизмично събитие. Софтуерът работи в реално време, като част от системата има и модул за SMS известяване при настъпило събитие над заложените алармени прагове. Програмата позволява боравене с голям масив от данни, с възможности за търсене и систематизиране на информацията, генериране на документи с отчет в CSV и PDF формати, конфигуриране на филтри за дообработка на данните, в това число и възможност за присъединяване на външни акселерометри с различен формат на суровите данни. “SE-DATA” може да работи както локално (On-premise) в затворена и изолирана мрежа, така и като Cloud Service, който е достъпен от всяка точка на света през Интернет. Софтуерният екип на „Старт Инженеринг“ АД, доразви възможностите на програмата, като са предвидени софтуерни модули за обработка на данни от контролно-измервателни системи (КИС) с Datalogger на инженерна инфраструктира като язовирни стени, тунели, сгради и др., изчисляване на воден баланс, протокол за промишлена комуникация MODBUS, възможности за импортиране и експортиране на данни от и към външни системи и т.н.

Акселерометрите на системата за сеизмичен мониторинг на язовир Кричим са производство на SYSCOM Switzerland, които са един от най-големите световни лидери на пазара за тази специфична апаратура. Фирма „Старт Инженеринг“ АД е официален представител на Bartec-Syscom за България и Балканския полуостров, като новият изграден софтуер “SE-DATA” е проектиран така, че да работи оптимално с всички устройства на фирмата.

Изградената сеизмична система на язовирна стена Кричим се състои от три акселерометъра тип MR3000DMS (специализирани за язовирни стени), които са взаимно свързани в комуникационна мрежа тип MASTER / SLAVE и една антена GPS за синхронизация на времето.

Трите акселерометъра са монтирани в специални защитни кутии, като два от тях са разположени в тялото на язовирната стена, а третия (Free field) e монтиран на бетонов фундамент в близост до обслужващата сграда на язовирния район. Специално за нуждите на системата е изградено ново захранващо и комуникационно трасе с необходимите защити от пренапрежение.СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ

София 1220, бул. Илиянци 44
тел.:02/ 9316146
факс:02/ 9319966
089/ 8690666