ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ELICA предлага преса за производство на висококалорични екобрикети

ELICA предлага преса за производство на висококалорични екобрикети

Брикет пресата на ELICA помага на фирмите да затворят производствения си цикъл след обработката на различни видове култури, като превръща отпадъчната фракция в печеливш продукт. Тя дава възможност да се брикетират отпадъчни материали като слънчогледови, оризови, лимецови люспи, дървесен материал и люцерна. Построяването на едни от най-големите инсталации за белене на слънчогледово семе за добив на ядка в света води до разработването на решение за преработка на отпадъчната люспа. Слънчогледовата люспа е с много висока калоричност и при изгарянето є се отделят нищожни количества емисии. За сравнение, един тон брикети се равнява на 1.4т кафяви въглища, 1.9т дърва за огрев, 2.5т въглища от въглищен прах, или 500л нафта за горене в котли.

Иновативните разработки в ELICA са плод на редица проучвания и приложни експерименти. Като резултат, брикет пресата се отличава с няколко нови решения. Тя има специално разработен ударник с увеличен експлоатационен живот, изработен от термообработена стомана, устойчива на износване. Разполага с конусна матрица със специфичен ъгъл, способстващ отличното оформяне на брикета. Тя има високо работно налягане и температура, при които не се налага прибавяне на допълнителни спойващи вещества.

В резултат на успешното приложение за работа със силно абразивен продукт, като слънчогледова люспа, пресата намира полезно приложение и в дървообработващия сектор. През 2019 г. Александър Лес ЕООД инвестира в ELICA брикет преса и започва да произвежда и предлага високо-калорични екобрикети от акация за котли, печки и камини. Те се отличават с бавно и равномерно изгаряне, с отделяне на висока температура, като не съдържат лепила, смоли или вредни добавки. Повече за този проект разказват представители на Александър Лес в интервюто на стр. 34.