ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Технологии за детектиране на опасности от Thermo Fisher Scientific

Технологии за детектиране на опасности от Thermo Fisher Scientific

От рутинен мониторинг и наблюдение до действия в кризисни ситуации, ръчнопреносимите аналитични инструменти на Thermo помагат на аварийни екипи и експерти по сигурността безопасно и ефективно да детектират, идентифицират и намалят риска от опасни материали, като експлозиви, наркотици, прекурсори, химически и бойни отровни вещества и други, като по този начин предпазят себе си и населението.

Ръчно-преносимите инструментите на Thermo използват Раманова и FTIR спектроскопия, като по този начин изкарват доказани лабораторни инструменти на мястото за реакция. Освен това инструментите са усилени (IP67), така че да издържат на тежките атмосферни условия. Рамановата спектроскопия позволява на потребителите безопасно да анализират непознати материали в затворени прозрачни контейнери, без да се налага да взаимодействат пряко с материала. FirstDefender RMX и TruNarc са типични примери за Раманови инструменти, които предлагат отлична идентификация на течности, гелове, пасти и светло-оцветени твърди материали. FTIR е съкращението за Fourier Transform InfraRed или инфрачервена Фурие трансформация, което е предпочитаният метод за инфрачервена спектроскопия. FTIR базираните спектрометри, като TruDefender FTX, са подходящи за проби чувствителни на температура и на силна светлина.

FTIR и Раман служат като допълващи се и потвърждаващи технологии за анализ на много проби и по тази причина Thermo ги комбинира в един уникален рънопреносим инструмент, който тежи под два килограма и носи името Gemini. Тези ръчнопреносими аналитични инструменти намират своето приложение при екипите за бързо реагиране на различни правителствени служби и агенции, като полицията, пожарна безопасност и защита на населението, митница, военни и други, както и в различни приложения в индустрията.