ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Нов нанокатализатор заработи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Нов нанокатализатор заработи в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

В началото на февруари тази година ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас въведе в експлоатация иновативна технология, използваща нанокатализатор. Тя е от нов тип и има повишена селективност и ефективност. Нанотехнологиите се считат за ключови за съвременната наука и технологичното развитие, включително и в енергетиката. Н-САТ е перспективна разработка, патентована от американската компания Headwaters Technology Innovation (HTI), която работи в стратегически съюз с технологичния лидер Axens - лицензиар на инсталацията за хидрокрекинг H-Oil, стояща в основата на Комплекса за преработка на тежки остатъци на бургаската рафинерия на ЛУКОЙЛ. Комплексът е най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Европа, с капацитет за преработка от 2,5 млн. тона нефтена суровина. Тя става и четвъртата инсталация в Европа и шестата в света, която започва да използва иновативната нанокатализаторна система.

Екип на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД успя да овладее сложния процес H-Oil в изключително кратки срокове и така постигна завидни резултати. Изследванията, проведени от технолозите на завода, внимателният подбор на нефтената суровина и оптимизацията на технологичния режим позволиха достигането на изключително висока конверсия на гудрона - на ниво от 73%. Въвеждането на технологията Н-САТ е поредната стъпка към допълнително повишаване на ефективността на процеса, като конверсията се увеличава с още 6%. Но това не е единственото предимство, което ще получи рафинерията от тази инвестиция. Нанокатализаторът ще подобри енергийната ефективност и екологичните показатели на инсталацията, като същевременно ще се увеличи междуремонтният пробег на оборудването. Внедряването на тази технология цели да покаже и възможностите на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас да стане технологичен лидер в нефтопреработването.