ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Ново приложение SMA 360° за поддръжка за PV инсталации

Ново приложение SMA 360° за поддръжка за PV инсталации

SMA разработи приложението SMA 360° за професионалисти в областта на фотоволтаичната енергия. Приложението съчетава компютърна симулация, планиране, пускане в експлоатация и наблюдение на фотоволтаични системи, както и автоматично уведомяване в случай на авария. Приложението е достъпно в сайтоветре за разпространение на мобилни приложения и е безплатно през първата година. Със SMA 360°, специалистите по фотоволтаични съоръжения разполагат по всяко време с всички системни данни. Всички стъпки - от симулация на PV и пускане в експлоатация до мобилен мониторинг на всички системи в портфолиото и обслужване на клиенти на място - могат да се извършват директно през мобилен телефон или таблет. SMA 360° редовно се актуализира, за да добавя нови функции. В бъдеще те ще включват автоматично известие за сервизно обслужване.

SMA 360° предлага създаване на симулации на място, включително интегриран енергиен калкулатор за оптимално планиране на нови системи, дигитално въвеждане в експлоатация със сканиране с QR код, което да помогне на потребителите незабавно да започнат производството на енергия. В приложение също са интегрирани онлайн инструменти като Sunny Design и Sunny Portal. Благодарение на това данни за текущите добиви и системи за сравнение от Sunny Portal са на разположение по всяко време директно през мобилно устройство. Може да се извършва анализ на грешки, а има достъпни и графични инструкции за ремонт, допълнени с лесни за разбиране изображения.

За частните оператори на фотоволтаични системи през юли на пазара ще бъде пуснато приложение SMA Energy. То дава възможност за дигитално управление на всички генератори и консуматори на енергия в дома, включително системи за съхранение и електрически превозни средства, и идентифицира възможностите за пестене на енергия.