ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Нова крачка към водородните газови турбини

Нова крачка към водородните газови турбини

Целта на проекта HYFLEXPOWER е да докаже, че водородът може да бъде произвеждан и съхраняван чрез възобновяема електроенергия и след това да бъде добавян до 100% към природния газ, който към момента се използва в когенерационни централи за производството на топлинна и на електрическа енергия.

На компанията Engie Solutions беше възложено производството на енергия на площадката Smurfit Kappa в Сая-сюр-Виен, Франция. На този обект Engie Solutions управлява комбинирано съоръжение за генериране на топлинна енергия и електричество с мощност от 12MWe, което произвежда пара за нуждите на фирмата производител. Преобразуването на вече налична инфраструктура има предимства като значително по-ниски разходи и свеждането до минимум на времето за изпълнение на проекта в сравнение с изграждане на напълно нов обект. Проектът ще разработи и демонстрира усъвършенствана концепция на централата, която ще допринесе за модернизиране и подобряване на съществуващата електроцентрала на фабриката.

По време на две демонстрационни кампании съоръжението ще се захранва със смес от природен газ и водород, като в крайна сметка трябва да се стигне до 100% работа на водород. В това отношение крайната цел на проекта HYFLEXPOWER е да се тества възможността за напълно екологично захранване на основата на водород, без никакъв въглерод в горивната смес. Това би спестило до 65000 тона въглеродни емисии годишно.

Консорциумът, на който е възложено изпълнението на проекта, е съставен изключително от европейски компании и институции. Engie Solutions ще изгради съоръжението за производство и съхранение на водород, включително станцията за смесване на природен газ и водород. Siemens Gas and Power ще достави електролизатора за производство на водород и ще разработи водородна газова турбина. Като част от консорциума, Siemens Energy ще модернизира съществуваща промишлена газова турбина SGT-400 за генериране на електрическа и топлинна енергия от съхранен водород и ще демонстрира използването на решение мощност-водород-мощност в индустриален мащаб. Centrax ще надстрои съоръжението за работа с водород и ще инсталира новата турбина. Германският аерокосмически център (DLR) съвместно с Лондонския UCL, Университета в Дуйсбург-Есен и Университета Лунд ще подпомогнат развитието на технологията за водородната турбина. Националният технически университет в Атина ще извърши икономическа, екологична и социална оценка на концепцията. Arttic ще подкрепи оперативното управление на проектите и комуникационните дейности на проекта.

Общият бюджет на проекта е близо 15,2 милиона евро, от които 10,5 милиона евро ще бъдат предоставени изцяло от Европейския съюз по програмата Хоризонт 2020.

Официалното начало на проекта е 1 май 2020 г., като е предвидено да продължи 4 години. Разделен е на няколко фази. Първата се състои във финализирането на договора и стартирането на инженерното развитие през май 2020 г. Втората обхваща 2021 г. и включва монтаж на съоръжението за производство, съхранение и подаване на водород на пилотния демонстрационен обект.

През 2022 г. ще бъде извършен монтаж на газова турбина за смес природен газ/водород и първоначална демонстрация на усъвършенстваната концепция на пилотната инсталация. През 2023 г. ще се състои пилотна демонстрация с до 100% водород за производство на енергия от съхранена излишна възобновяема енергия без въглеродни емисии.