ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ДПРАО продължава програмата по извеждане от експлоатация

ДПРАО продължава програмата по извеждане от експлоатация

В рамките на 8 дни екипи на Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци от Специализирано поделение на Извеждане от експлоатация за 1-4 блок успешно проведоха операция, свързана с демонтажните дейности в Контролираната зона (КЗ) - реакторно отделение, на първи блок на АЕЦ Козлодуй. В средата на май от Борен възел на блока бяха извадени четири електродвигателя. Два от тях са от система Аварийно-питателни помпи, два - от помпи Спринклерна система. Демонтираното оборудване беше придвижено със специализиран транспорт до Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материали от извеждането от експлоатация (ЦНРД). Операцията беше осъществена при стриктен радиационен контрол по време на извършването на целия процес - както в КЗ, така и при транспортирането и приема в Цеха. Контролът бе извършен от специалисти на ДП РАО и АЕЦ.

В ЦНРД оборудването беше разглобено и подложено на механична дезактивация чрез дробоструйна машина. Последвалите измервания в акредитираната Система за измерване и освобождаване от контрол показват, че работилите в Контролираната зона на първи блок двигатели са успешно дезактивирани и стойностите на радиоактивност са под нивата, които са максимално допустими за безусловно освобождаване от регулация. Общото тегло на демонтираното и дезактивирано оборудване е около 5,5 тона.

Оборудването е транспортирано до площадка за временно съхранение на кандидати за освобождаване и се очаква заповед на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране, за да може дезактивираното оборудване да напусне територията на атомната централа. По аналогичен начин протичат операции за обработка на още електрическо оборудване от КЗ, което вече е демонтирано и подготвено за изваждане от блока. В края на май бяха извадени пет двигателя от този вид помпени системи.