ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 3, 2020

Проведе се инспекция на изграждането на Балкански поток

Проведе се инспекция на изграждането на Балкански поток

На 16 април министър-председателят Бойко Борисов, който бе придружен от изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД Владимир Малинов, извърши проверка на работата по трасето Балкански поток. Те се запознаха с дейностите по изграждане на площадката на компресорна станция Расово, както и по линейната част от газопровода. Компресорна станция Расово ще бъде оборудвана с три компресорни агрегата с мощност 12MW - 2 работещи и 1 в резерв. В момента на площадката се изпълняват фундаментите под газотурбокомпресорните агрегати и приключва грубият строеж и вътрешните електро- и ВиК инсталации на сградите. Предстои да се изгради и втората компресорна станция от трасето - Нова Провадия. И двете станции ще бъдат оборудвани с компресори от най-ново поколение, произведени от лидера в сектора - американската компания Solar Turines.

Трасето на преносния газопровод от турско-българската до българо-сръбската граница е с обща дължина 474km. В момента на инспекцията по него се полагаше секция между крановите възли Селановци и Вълчедръм в областите Враца и Монтана. Трасето преминава през землищата на 34 общини в 11 области. След завършването на газопровода площите ще бъдат възстановени, така че отново да се ползват за земеделски нужди. Първият етап от Балкански поток - 11km от турско-българската граница до компресорна станция Странджа - бе въведен в експлоатация през октомври миналата година.

Проектът за разширение на газопреносната инфраструктура Балкански поток е част от концепцията за газов хъб Балкан, чиято цел е утвърждаване ролята на България като водещ търговски разпределителен център в региона. Неговата реализация ще допринесе за повишаване сигурността на газовите доставки, засилване на конкуренцията и прозрачността на пазара с природен газ и по-добри условия за потребителите.