ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 3, 2020

Бош представи нови решения за електромобили

Бош представи нови решения за електромобили

На форума Bosch ConnectedWorld 2020, който се проведе през февруари в Берлин, посветен на решенията, основани на Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) и техните разнообразни приложения в различни сектори на индустрията, Бош демонстрира актуалните възможности на Интернет на нещата и решенията, които ще улеснят ежедневието ни в бъдеще - на път, у дома и на работното място. Дейността на Бош е организирана в четири бизнес сектора, които обхващат автомобилни технологии, индустриална техника, потребителски стоки и енергийна и сградна техника. Като водеща компания в областта на IoT, Бош предлага иновативни решения за интелигентния дом, умните градове, свързаната мобилност и свързаното производство. Стратегическата цел на Група Бош е разработването на иновации, засягащи технологии за „свързания живот“, като компанията предлага и разработва разнообразни продукти, свързани с IoT. Наред с други свои нови продукти, Бош представиха и такива, намиращи приложение или специално предназначени за електромобилите.

Разрастването на електрификацията, автоматизацията и свързаността между различни устройства поставят все по-големи предизвикателства и все по-високи изисквания към архитектурата на автомобилната електроника. Новите високоефективни управляващи блокове са ключов елемент за функционирането на автомобилите на бъдещето. До началото на следващото десетилетие автомобилните компютри на Бош ще увеличат 1000 пъти изчислителната мощност в превозните средства. Компанията вече произвежда такива компютри за автоматизираното шофиране, за задвижването и интегрирането на информационно-развлекателните системи и функциите за подпомагане на водача.

Батерията в облака (Battery in the Cloud), която Бош предлага, представлява решение, което има за цел да удължава живота на акумулаторните батерии на електромобилите. Интелигентните софтуерни функции анализират състоянието на акумулаторната батерия въз основа на реалните данни от автомобила и обкръжението му. Приложението разпознава стрес факторите за акумулатора, например високоскоростното зареждане. Въз основа на събраните данни софтуерът предвижда мерки за противодействие на стареенето на клетките, като оптимизиран процес на зареждане, намаляващ износването на батерията. Convenience Charging (Удобно зареждане)представлява интегрираното решение за зареждане и навигация на Бош, което прогнозира точно пробега, планира маршрута със спиране за удобно зареждане и плащане.

Мобилните горивни клетки осигуряват дълъг пробег, бързо зареждане и режим на работа без емисии - с водород, произведен чрез използване на възобновяема енергия. Бош планира да пусне на пазара пакет от горивни клетки, които са усъвършенствани в съвместно сътрудничество с шведската компания Powercell. В допълнение към горивните клетки, които превръщат водорода и кислорода в електроенергия, Бош разработва и всички основни компоненти на системата с горивни клетки до етап, готов за производство.

За Бош твърдооксидните горивни клетки (SOFC) играят важна роля за сигурността на захранването и гъвкавостта на енергийната система. Подходящо приложение за тази технология са малките самостоятелни електроцентрали в градове, фабрики, центрове за данни и зарядни станции за електромобили. Наскоро Бош инвестира 90 милиона евро в експерта по горивни клетки Ceres Power, като по този начин увеличи дяловото си участие в компанията до 18%.