ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 3, 2020

Контролиращи физици в АЕЦ „Козлодуй“ разказват за професията сиКонтролиращи физици в АЕЦ „Козлодуй“ разказват за професията си

АЕЦ „Козлодуй“ е уникална компания в много отношения - единствената атомна централа в България с над 45-годишен опит в безопасната експлоатация на върховите ядрени технол ...

Обработка и съхранение на радиоактивни отпадъциОбработка и съхранение на радиоактивни отпадъци

Различни аспекти от модерния начин на живот - не само енергетиката, но и различни области на индустрията, селското стопанство, науката и медицината, генерират радиоактивн ...

Електричество от биогазЕлектричество от биогаз

Биогазът е смес от метан, въглероден диоксид, вода и сероводород, който се получава по време на анаеробното разлагане на органична материя. При този процес отпадъците се ...