ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 3, 2020

Решения от Rittal поддържат ефективната работа на онлайн търговците

Решения от Rittal поддържат ефективната работа на онлайн търговците

За онлайн търговците на дребно е от ключово значение бързото и надеждно изпълнение на поръчката, за да поддържат лоялността си към клиентите. Бързата доставка и наличностите на продуктите са топ приоритетите за търговците. В резултат на това системите за автоматизация на процесите са от решаващо значение.

С центрове с големина от 500 000 до 1,5 милиона квадратни фута, усъвършенстваните IP-системи за автоматизация комуникират с рутери, сензори и устройства в цялото съоръжение и координират всички етапи на изпълнение на поръчката. За улесняване на движението на данни, необходими за вземане на решения в реално време, чувствителното ИТ оборудване се поставя на пода на склада, където няма климатичен контрол, излага се на прах и други замърсители.

Преди няколко години климатици от два различни конкурента не отговориха на нуждите на центъра за изпълнение на електронната търговия на определен клиент, затова те се обърнаха към Ритал. Компанията скоро се стандартизира за Rittal система, която комбинира сигурността и защитата от замърсители заедно със самостоятелна охладителна система, Blue e+. Климатиците Blue e+ на Rittal използват иновативен хибриден процес, който разчита на две паралелно охлаждащи вериги, които работят заедно въз основа на температурна разлика, докато интегрираната топлинна тръба разсейва топлина от шкафа веднага щом температурата на околната среда падне под за дадената точка за пасивна климатизация. Активна климатизация се постига чрез охлаждане с компресор със схема компоненти, контролиране на скоростта за охлаждане, основано на търсенето. Тази уникална инверторна технология осигурява охлаждаща мощност, която винаги е точно необходимата в даденото време. Не само потреблението на енергия е далеч по-малко отколкото с конвенционалната технология, но подобреното охлаждане води до по-дълъг експлоатационен живот на компонентите вътре в шкафа и на самия охлаждащ агрегат.

„Когато обсъждахме нови продукти, те казваха - „Искаме да видим дали можем да получим повече енергийна ефективност и надеждност извън самите климатици. През годините серията Blue e+ доказа своята ефективност и осигури много добър краен резултат“, заяви George Correira, бизнес Мениджър на решенията за центрове за данни в Rittal.

Blue e+ осигуряват превъзходна икономия на енергия за електронните търговци. При управление на големи сгради със сложна инфраструктура, енергийната ефективност, доставена от климатиците, допринася значително.

„Доказано е, че Blue e+ осигурява до 70 процента енергоспестяване - каза Correira. „И те ни съобщиха, че производителността и надеждността на системата са в съответствие с това, което беше по прогноза“.

В допълнение, електронния търговец има инсталирани редундантни системи във всеки център, което значително намалява риска от престой. Всяко изпълнение в центъра има две цялостни и идентични решения на Rittal, инсталирани, за да гарантират, че центърът може да продължи да управлява поръчки.

„Наскоро добавихме интерфейс IoT модула за Blue e+, за да централизираме мониторинга и контрола“, каза Correira. В рамките на последната година, Rittal е снабдил търговеца с близо 50 броя IoT модул за Blue e+ климатиците.

Има планове за закупуване на още модули с цел цялостно внедряване в мрежата на центъра за изпълнение на поръчки. Въпреки че IoT модулите не изпълняват критични функции на контролно ниво, търговецът е в състояние да използва данните, които те предоставят за предсказуем поглед върху ефективността на системата и бъдещи изисквания към нея.

В допълнение, електронният търговец се ангажира с договор с Rittal за услуга по поддръжка на тези системи. Програмите за обслужване на Rittal предлагат персонализирани решения в подкрепа на бизнеса на своите клиенти.

Rittal Serviсe гарантира регионална близост на сервизните техници и бързо време за реакция, за да се отговори на незабавните нужди и да се сведат до минимум скъпоструващите престои.

„С програмата за обслужване ние гарантираме, че оборудването ни работи ефикасно и ефективно”, добави Correira. „Така клиентите имат по-малко притеснения и спестяват пари.“

Blue e+ решенията за охлаждане на Rittal, персонализираните продукти, IoT модулите и договорите за поддръжка осигуряват най-добрите резултати и надеждност, необходими на електронния търговец, за да се гарантира, че поръчките са изпълнени навреме и да поддържа щастливи повече от 100 милиона клиента.РИТАЛ

София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа, сгр.7, ет.2
тел.:02/ 4390550, 4390557, 4390556
факс:02/ 4390659