ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 2, 2020

Гарантираме високо качество на приоритетни за атомната централа обектиГарантираме високо качество на приоритетни за атомната централа обекти

От януари 2019 г. ръководител на управление „Инвестиции“ в атомната централа е Кирил Кирилов. Той завършва „Строителство на Топлоeлектрически централи и Атомни eлектроцен ...

Задачите ни произтичат от новите реалности в енергетикатаЗадачите ни произтичат от новите реалности в енергетиката

Уважаеми г-н Георгиев, каква е основната задача на Български Атомен Форум към днешна дата? Живеем в една динамична реалност във всяка област от нашия живот - икон ...

Изпълнените проекти безспорно доказват ползите от дрон инспекциитеИзпълнените проекти безспорно доказват ползите от дрон инспекциите

Уважаеми г-н Мераков, бихте ли представили Power Drone на читателите на списание Енергия? Пауър Дрон ООД е data analytics компания, която използва дронове за техн ...

Предимството ни е в предлагането на качествени цялостни решенияПредимството ни е в предлагането на качествени цялостни решения

Наскоро фирма ЕЛ КОНТРОЛ навърши 20 години. Бихте ли разказали накратко за изминатия до сега път? През далечната 1999 година, когато създадохме ЕЛ КОНТРОЛ, бяхме ...

Очакваме повишен интерес към биогаз инсталациитеОчакваме повишен интерес към биогаз инсталациите

Бихте ли представили накратко дейността на фирма ELLON? EЛЛОН ЕООД е компания в структурата на АТАРО КЛИМА, работеща в сферата на ОВК, метални конструкции, Соларн ...