ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 2, 2020

Интелигентни енергийни мрежи в Европа

Европейските електрически мрежи са изградени преди около век, поради което се налага тяхното обновяване. То включва инсталирането на интелигентни устройства и съоръжения, ...

Цифровите подстанции, като част от Smart GridЦифровите подстанции, като част от Smart Grid

Енергийните системи на бъдещето все повече се декарбонизират, разпределят и дигитализират. Тази фундаментална трансформация е в разгара си и представлява широк спектър от ...

Биогазови инсталацииБиогазови инсталации

През последното десетилетие в Европа все повече навлязоха биотехнологиите за производство на биогаз и оползотворяване на биошлама, който е продукт за повишаване на плодор ...