ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

20 години непрекъснато развитие20 години непрекъснато развитие

Ильшат Миргазиянович Шарафутдинов е роден на 22 април 1975 г. в гр. Уфа, Руска Федерация. През 1998 г. завършва с отличие  Уфимския Държавен Технически Университет със сп ...

Продължаваме да правим това, в което сме най-добриПродължаваме да правим това, в което сме най-добри

Уважаеми г-н Осиковски, в началото на нашия разговор, бихте ли представили новото дружество КМС? Фирма КМС не е нова компания, а фирма, регистрирана още през 1990 ...

Работим по всички значими проекти в големите електроцентралиРаботим по всички значими проекти в големите електроцентрали

Инж. Петко Михайлов е завършил Белоруски политехнически институт със специалност електроинженер на електрически централи и подстанции. След това придобива юридическа спец ...

Вписваме се в най-актуалния контекст на пазара на трудаВписваме се в най-актуалния контекст на пазара на труда

Разкажете ни за историята на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) и за това какво представлява днес учебното заведение? ПГЕА е професион ...

Наблюдаваме повишено търсене на покривни фотоволтаични системиНаблюдаваме повишено търсене на покривни фотоволтаични системи

Уважаеми г-н Пашамов, как премина 2019 година за Вашата фирма и какво ново има при Вас? 2019 е година, която няма да забравим. Имахме и имаме много работа. Успях ...