ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Продължаваме да правим това, в което сме най-добри

Разговор с инж. Теодор Осиковски, собственик на фирма КМС

Продължаваме да правим това, в което сме най-добри

Уважаеми г-н Осиковски, в началото на нашия разговор, бихте ли представили новото дружество КМС?
Фирма КМС не е нова компания, а фирма, регистрирана още през 1990г. Новото е, че сега започваме активно да я развиваме заедно с екипа, с който съм работил през последните повече от петнадесет години.

Най-напред фирмата е била насочена към безопасността в енергетиката и изграждането на пожаро-известителни системи, реконструкции и модернизации на енергийни съоръжения, както и в нови проекти, свързани с НЕК, ЕСО и годишните планови ремонти в АЕЦ Козлодуй. Въпреки постигнатите резултати, за съжаление напоследък старата фирма беше позагубила своята административна и финансова кондиция.

За нас като хора, имащи необходимите компетенции в този сектор, това беше възможност да поемем и развием компанията. Закупихме фирмата чрез моя инвестиционна структура, направихме анализ на силните и слаби страни и започнахме. В момента в менажирането й участва целият екип, с който сме работили - счетоводство, юридически екип, търговска част, технически компетентните лица, финансовият директор. Смятам, че най-ценният и най-важният капитал са хората, които са компетентни в тези много специфични дейности.

Повечето от старите ни партньори знаят вече за нас и ни гласуваха доверие. Други обаче все още не ни познават и затова искаме да афишираме кои сме, какви са целите ни и в какви сектори смятаме да развиваме фирма КМС.

В продължение на казаното, кои са секторите, към които се насочва обновеното дружество?
Тъй като сме добре познати с базата и персонала си на площадката на АЕЦ Козлодуй, нормално е да започнем оттам. Друг дългогодишен партньор на фирмата е ЧЕЗ, с който ще продължим и занапред.

Отделно насочваме компанията към нови сфери на дейност - например към топлоелектрическите и топлофикационните централи. С някои от тях имаме сключени договори, по които вече работим или скоро ще започнем работа. Важни са и предстоящите ни проекти в транспортната инфраструктура – магистрални тунели, метрополитен. Имаме дългогодишен опит, знания и умения в нефтопреработвателните предприятия, което е друга много добра възможност за развитие.

В тази връзка, бихте ли споделили какви са плановете на компанията в близко бъдеще?
Целите ни са високи, но всичко ще се случва стъпка по стъпка, защото проектите в нашия бизнес са дългосрочни. Договорите вече са сключени и работим по тяхното изпълнение. Затова, когато говорим за високи цели и амбиции, то говорим за второто шестмесечие на 2020г. и това, което предстои да бъде заложено за 2021г.

Много важно за нас е да се позиционираме правилно на площадката на АЕЦ Козлодуй, да влезем стабилно като партньор на големите възложители в енергетиката - ЕСО, НЕК, електроразпределителните дружества, ясно да се позиционираме и в останалите промишлени сектори на страната, очакваме инвестиции в газовия сектор и транспортната инфраструктура.

Досега, за краткото време, в което реално работим, натрупахме значително количество договори. Това е резултат от доверието, което имаме вътре в екипа, от страна на нашите партньори и на банковия сектор, а това ни дава добри възможности да продължим напред.

В заключение, как виждате бъдещето на ядрената енергетика и енергетиката като цяло у нас?
Ядрената енергетика у нас ще се развива. Наскоро отбелязахме 45-годишнината от пускането на шести блок на АЕЦ Козлодуй, а и двата блока на централата вече имат своя 10-годишен лиценз. Има голям интерес от страна на сериозни международни компании за включване в строителството на новата ядрена мощност. Още повече, че в Европа също се наблюдава своеобразен "ренесанс" в тази сфера. Приятна изненада беше стартирането на ТЕЦ Варна. Надявам се, коментираните толкова години нови газови мощности да станат реалност. Вярвам, че нашето дружество КМС със своята компетентност ще бъде полезно и ще намери своето място в този процес.