ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Наблюдаваме повишено търсене на покривни фотоволтаични системи

Разговор с инж. Недко Пашамов, Управител на Недстар ЕООД

Наблюдаваме повишено търсене на покривни фотоволтаични системи

Уважаеми г-н Пашамов, как премина 2019 година за Вашата фирма и какво ново има при Вас?
2019 е година, която няма да забравим. Имахме и имаме много работа. Успяхме да участваме на изложението SMART SITY в Истанбул и да посетим Inter Solar 2019 в Mюнхен. На изложението в Истанбул, имахме за цел да намерим умни електромери, двупосочни и с опция за обратна връзка с инвертора за схемите на self-consumption. Смарт електромерите на CHINT например, които са монофазни и трифазни, работят с инверторите на Omniksol, HUAWEI и редица други.

Работата ни в това направление ни свърза и с една немска фирма, която ни предложи контролер Z-export с нулево експортиране на излишната енергия в мрежата. Устройството предлага три решения в едно – смарт електромер, регистартор на данни и мониторинг, контролер. Може да работи с инвертори на SMA, KACO, ABB, REFUsol, Fronius, GROWATT, ZEVER SOLAR, DELTA, SOFAR SOLAR, HUAWEI и Omniksol(очаква се).

На Inter Solar се договорихме с PHOCOS да дистрибутираме техните продукти на българския пазар. Те предлагат решения за OFF Grid (автономни) системи – зарядни контролери за акумулатори, инвертори с пълна синусоида и мощност до 3000W, 12 и 24V. Най-интересен е хибридният им инвертор с номинална мощност 5kW/48V/230V/50Hz, с който могат да се изграждат както монофазни, така и трифазни системи.

Ще бъде интересно да научим и за реализираните проекти през тази година.
Тази година НЕДСТАР продължи да проектира, доставя и инсталира фотоволтаици. За отбелязване е, че инсталирахме повече фотоволтаични системи за собствени нужди. На покрива на търговския център Small Zlatograd, инсталирахме 30kWp система, която разширихме до 41kWp. Непосредствено след това проектирахме, доставихме и инсталирахме 200kWp фотоволтаичнa система върху покрива на намираща се в близост текстилна фабрика. Тези системи са изградени с фотоволтаични модули LUXOR Solar и инвертори Omnik Solar. И двата продукта, както и всичко останало е наш директен внос. Отзивите на клиентите за работата на системите са много добри. Интересното е, че паралелно с тях в района на Златоград проектирахме, доставихме и инсталирахме още две системи по 30kWp и една от 5kWp. Те са ON GRID и са предназначени за директна продажба на електроенергията, съобразно чл.24, т.1 от ЗЕВИ.

Също така в центъра на Сърница, проектирахме, доставихме и инсталирахме две мрежови фотоволтаични системи по 30kWp, на покрива на хотел и на търговски център. В Смолян инсталирахме покривна инсталация 5kWp, при която собственикът беше финансово подпомогнат по програма REECLE. Фирмата ни е вписана в програмата като проектант, доставчик и инсталатор на Фотоволтаични системи, както и солартермални системи за БГВ, отопление и доотопление. Захранихме и една ловна хижа – 1.6kWp, с подсигурен капацитет на акумулаторите за зимата.

Инженер Пашамов, Вие сте лицензиран преподавател за обучение по соларна техника. Какво интересно има в тази област?
Предложиха ми да водя лекции по Възобновяема енергия в един университет и аз приех. Засега на Магистърска програма, а в бъдеще и на Бакалавърска. Наложи се да се отпечатат нови бройки на книгата ми “Въведение във Фотоволтаиката“, с нова визия на корицата. Всеки който желае да получи екземпляр, може да се свърже с мен и да си я поръча, подписана от мен.

Какви са очакванията Ви за новата 2020г.?
Очакванията ми са за повишен интерес към фотоволтаичните системи, за предприятия, за директна продажба на енергията, за самостоятелно захранване на къщи, за захранване на земеделски ферми. Ще започне и инсталирането на големи системи, с капацитет до 1MWp. Надежда дават последните разговори с инвеститори, чийто поглед е към големи системи. Надявам се всичко това да се отрази добре на фирмата ни и през 2020 година да открием склад в Пловдив.