ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Вписваме се в най-актуалния контекст на пазара на труда

Разговор с инж. Филип Филипов, Директор на Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА)

Вписваме се в най-актуалния контекст на пазара на труда

Разкажете ни за историята на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) и за това какво представлява днес учебното заведение?
ПГЕА е професионално училище с 68-годишна история. Наследник е на прочутия образцов електротехникум С.М.Киров. Днес е професионална гимназия, която отстоява някои от най-добрите традиции, но и се развива в синхрон с модерните търсения на пазара на образователните услуги. Учениците са привлечени от актуалните професии, с които възпитаниците ни се реализират, както и възможността да получат много добра основа за развитие и във висшето образование по технически специалности. Педагогическият екип е в състав от 55 учители, по общообразователни и специални предмети, извънкласни форми и клубове по интереси обучаваме 629 ученици.

В нашата гимназия има 27 паралелки в специалностите Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Приложно програмиране, Компютърни мрежи, Програмно осигуряване, Икономическа информатика и Оптични комуникационни системи. От тази година стартирахмe и специалност Автоматизация на непрекъснати производства.

Защо е необходима и с какво е полезна специалността Автоматизация на непрекъснати процеси в реално време (АНПРВ) за която разбрахме, че имате желание да стартира?
Имаме амбицията на въведем нова специалност, която да отговаря на нуждата от технически кадри в обновяващите се предприятия от индустриалния сектор и в протичащата индустриална революция, наричана Индустрия 4.0. Непрекъснатите производства с техните поточни линии и роботизирани комплекси са част от динамично развиващия се производствен отрасъл в България. Съвременните фирми изпитват глад за такива кадри, поради което ние се вписваме в най-актуалния контекст на пазара на труда.

В специалността АНПРВ следва да се изучават и практически отработват елементите на автоматизирания технологичен процес: цифрови-микропроцесорни контролери, конвейрни линии, автоматизирани системи, интерфейси и други специфични знания. Учениците трябва не просто да познават особеностите и приложението на съвременната автоматизирана инфраструктура, но и да се ориентират в механизмите за управление и структурата на подобен род технологични процеси. Разполагаме с много добри инженерни кадри за обучението по специалностите, но повечето от тях са на възраст около пенсионна и са ни необходими млади специалисти, за да се осигури приемственост. Социалната и икономическа среда у нас не стимулира достатъчно подобен тип специалисти да се отдадат на учителска работа. Чувстват се промени, но не е настъпил прелом към достатъчно инженерни кадри с педагогическа правоспособност.

В процес на въвеждане сме на обучение по PI Systems на OSIsoft – т.е. Мениджмънт и мониторинг на процеси в реално време – в съвременния свят говорим за непрекъснати процеси, което не винаги води до производство, и именно до това се отнася АНПРВ (примерно разпознаване на образи, контрол на достъпа и т.н).

Как е организиран учебният процес в ПГЕА и с каква материална база разполагате за практически занимания на учениците?
За едно професионално училище материалната база, свързана с обучението по специалностите, е приоритет. Това рязко повишава ефективността и привлекателността на професията. За всички образователни направления сме създали много добри условия за визуализиране и електронизиране на учебния процес, прилагане на мултимедийни платформи. По специалните предмети, свързани с програмиране, сме въвели най-съвременни компютърни конфигурации с безшумни машини и LCD екрани. В повечето учебни кабинети сме инсталирали модерни дъски с вградени мултимедийни устройства. Училището е захранено с кабелен и безжичен интернет във всички зали. За специалните дисциплини и извънкласни форми се закупуват най-актуалният хардуер, софтуер, инструменти – учебни роботи, 3D принтер.

За специалността Автоматизация на непрекъснатите производства разполагаме с актуална учебна поточна линия с тренировъчен макет, дело на FESTO. Разучава се практически ролята на междинните станции в конвейра, как работят датчиците, програмиране на контролери, въобще симулации в реално време. Благодарение на даренията на АИКБ, фондация Еврика и OSI Soft въвеждаме модерната PI система, позволяваща мониторинг и управление на процеси в реално време за обучителни цели. Имаме изцяло обновени лаборатории по Аналагова схемотехника, Компютърни мрежи, Дънни платки и памети, Цифрова схемотехника и Автоматизация на непрекъснати процеси в реално време и всичко благодарение на спечелени проекти по Национална програма Модернизация на професионалното образование. Имаме специализиран тренировъчен стенд на Fluid Lab за практика по измерване на различни физически и електро параметри. Сградата на ПГЕА е включена в списъка за капитален ремонт и обновление по програмата Региони в растеж.

Разнообразие внасят и извънкласните учебни занимания по интереси. Отлична традиция и изяви има Клубът по роботика, в Клуба по журналистика имат и собствен дрон за аерозаснемане, много добре поддържат традицията си клубове като Съхрани българското – възстановяване и драматизация на старинни български обичаи и празници, клуб Пътешественик, а в спорта също имаме много добри школи, особено по волейбол. Опитваме се по вдъхновяващ начин да разширяваме кръгозора на онези, които имат по-широки интереси, в предложените от нас 19 клуба.

Разкажете повече за професионалната реализация на учениците от ПГЕА. Какви отношения поддържа училището с бизнеса, могат ли възпитаниците ви да участват в стажове, какви сертификати получават, удостоверяващи професионалните им умения, които да им помогнат по-лесно да си намерят работа?
По наши данни 70% от нашите възпитаници работят по специалността или следват висше образование. Имаме традиционно добри партньори – фирми от сродните браншове, при тях и се пращат ученици на производствени стажове: София Нет, Датекс, Фесто, Curtis и др. и този обсег от фирми се разширява. Затова способства и членството на нашето училище в Асоциацията на българския индустриален капитал. ПГЕА е член на АПГЕЕКТ и Международната награда на херцога на Единбург. В часовете по изведена и комплексна практика успяваме да настаним 100% от нашите ученици на реални работни места. Подкрепят ни OSISOFT LLC, Фондация ЕВРИКА, АИКБ, Lenovo, Honeywell и други фирми.

Учениците от ПГЕА завършват 12-ти клас не само със средно образование, но и със сертификат за съответната професия след успешно полагане на държавни изпити по теория и практика. Имаме много призови места в специализирани състезания и форуми. За 2018/2019 година сме втори в България на Националното състезания по електроника Мога и зная как.

Конкурентността на пазара на труда е функция на няколко фактора: дали си попаднал на точното си място за подготовка като професия, дали си проявил постоянство и амбиция в подготовката, какъв характер си проявил в трудностите при обучението, как са те вдъхновили, за да извървиш този път докрай, и не на последно място – каква е икономическата среда, приема ли с разбиране и подкрепа новите кадри. Във всички тези аспекти се опитваме да сме адекватни на потребностите на нашите възпитаници в хармония със социалните и икономическите очаквания. Смятам, че този процес за нас като професионално училище е възходящ.

Какви планове имате за бъдещето на ПГЕА?
Индустрия 4.0 върви и ще продължи дълго време. ПГЕА ще подготвя кадри, които да са гръбнакът на прехода. Необходима е модернизация на материална база, актуализация на специалности, учебни планове и програми. Необходима е връзка с бизнеса. В бъдеще ще се работи именно в тези направления.