ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

ТВЕЛ представи иновативни горивни разработки на конференция в Несебър

ТВЕЛ представи иновативни горивни разработки на конференция в Несебър

В Несебър се проведе конференция, организирана съвместно от горивната компания на Росатом-ТВЕЛ и АЕЦ Козлодуй, на тема Експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на гориво за ВВЕР, в която участваха близо 120 специалисти от 11 държави, заедно с представители на Международната агенция за атомна енергия и Европейската комисия. На конференцията бяха представени повече от 60 доклада, като подробно бяха обсъдени резултатите от експлоатацията на ядреното гориво при реактори тип ВВЕР в Русия и други страни, разработката на нови конструкции и модификации на гориво, резултатите от научни изследвания в перспективни области, осигуряването на качеството на производство на горивото и операционната му безопасност, както и въпроси, свързани с управлението на отработено ядрено гориво.

Началникът на отдела за разработка на ядрено гориво и инженерно обслужване на ТВЕЛ Алексей Шишкин разказа за ключовите направления в разработката и внедряването на ново ядрено гориво по руски проект, като отбеляза, че в момента компанията изпълнява общо 13 международни договора за инженерингови услуги за гориво на реактори тип ВВЕР-440, ВВЕР-1000 и ВВЕР-1200.

При реакторите тип ВВЕР-1000 продължава внедряването на ядрено гориво от четвърто поколение. За инсталациите, които са работили с гориво с конструкция ТВСА (Централна и Източна Европа) вече има успешен опит при внедряване на гориво четвърто поколение – в АЕЦ Козлодуй в България (ТВСА-12) и в АЕЦ Темелин в Чехия (ТВСА-Т.mod.2). За тези реактори ВВЕР-1000, които понастоящем работят с гориво ТВС-2М, също е разработена конструкция от четвърто поколение - ТВС-4. Благодарение на увеличеното зареждане на уран в топлоотделящия елемент и необходимостта от по-малко количество горивни касети при презареждането се намалява количеството уран, необходимо за производството на същото количество енергия.

В областта на горивото за най-модерните руски реактори ВВЕР-1200, работата на научното направление на ТВЕЛ е концентрирана върху обосновката на новите цикли и режими на експлоатация на горивните касети. През 2019г. е планирано да бъде направена обосновка на преминаването на една от най-модерните руски АЕЦ с блокове с поколение три плюс от 12-месечен към 18-месечен горивен цикъл.

Отделен доклад в рамките на конференцията, изцяло посветен на програмата за разработване на руско толерантно гориво, беше представен от Владимир Новиков, заместник-генерален директор по научната част на Високотехнологичния научноизследователски институт за неорганични материали Академик Бочвар (ВНИИНМ), част от състава на ТВЕЛ. В изследователския реактор МИР приключва първата фаза на изпитанията за експериментални горивни касети за реактори ВВЕР и PWR с четири различни комбинации на материали в горивната матрица и обвивката на топлоотделящия елемент. Владимир Новиков разказа за особеностите на всеки един от материалите на горивото и конструкцията, производството, експлоатацията и резултатите от предреакторните изпитания, като предостави също подробности за новите перспективни направления на изследванията в областта на толерантното гориво, като например горивни таблетки от уран-силицид и обвивка от силициев карбид. Следващ важен етап при създаването и комерсиализацията на руското толерантно гориво ще стане зареждането на горивните касети с опитни топлоотделящи елементи в един от руските реактори ВВЕР-1000, което е планирано за 2020г.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама
  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)